مطالبه ثمن به مقدار کم بودن مساحت مبیع

مطالبه ثمن به مقدار کم بودن مساحت مبیع

مطالبه ثمن به مقدار کم بودن مساحت مبیع

یکی از دعاوی مطرح شده برای ملک، دعاوی مربوط به خرید و فروش املاک است که پس از انجام معامله، خریدار متوجه ایراداتی در ملک می شود. ادعای کسر مبلغ ملک فروخته شده یکی از انواع ادعاهای ملکی است که در هنگام معامله و قرارداد مالکیت به وضوح بیان می شود. با این حال، خریدار متوجه می شود که ارزش واقعی ملک کمتر از ارزشی است که در قرارداد مشخص شده یا مورد توافق قرار گرفته است. بنابراین در این صورت خریدار در دادگاه قبض معینی را علیه فروشنده ملک ارائه می کند و در این قبض برای تملک مال فروخته شده ادعای نقدی می کند. در ادامه این مقاله با این موضوع حقوقی بیشتر آشنا می شویم.

امروزه هرگونه معامله ملکی در قراردادها امکان پذیر است. طرفین قرارداد می توانند مفاد لازم را در متن قرارداد ذکر کنند تا در صورت بروز اختلاف بتوانند اختلاف را حل کنند. در قرارداد خرید و فروش ملک، خریدار و فروشنده می توانند در مورد قیمت درخواستی حذف زمین فروخته شده یا بند فسخ در نتیجه حذف زمین فروخته شده از قرارداد توافق کنند. در صورتی که در قرارداد یکی از دو ماده مربوط به حذف ذکر شده باشد، تکلیف روشن است و خریدار یا قرارداد را فسخ می کند یا با دریافت ثمن یا پرداخت مابه التفاوت موافقت می کند. اگر شرط فسخ در قرارداد ذکر شده باشد، خریدار با فسخ قرارداد، معامله را فسخ می کند. اما اگر موافقت کردند که مابه التفاوت مساحت فروخته شده را دریافت کنند، فروشنده مابه التفاوت را به خریدار می پردازد. اما اگر موضوع مهم در قرارداد ذکر نشده باشد و فروشنده به قصد فریب خریدار کمتر از متراژ فروخته شده را اعلام کند چه تصمیمی در این مورد می توان گرفت؟ در ادامه این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد.

نحوه رسیدگی به لایحه در خصوص مطالبه ثمن به مقدار کم بودن مساحت

خریدار با تسلیم اخطاریه به دادگاه تقاضای دریافت هزینه دادرسی خود را به میزان کاهش سطح فروش خواهد داشت. دادگاه پس از انجام بررسی های لازم و بررسی نظریات کارشناسان و نیز ادله و مستندات و البته متن قرارداد، در نهایت می تواند نسبت به پرداخت مطالبه خوانده تصمیم گیری کند. دادگاه مظنون را احضار و از او مطالبه پرداخت می کند. این دعاوی، دعاوی ملکی و مالی است که اموال خوانده را می توان ضمیمه و به حراج گذاشت تا بهای کاهش یافته محل را پرداخت کند. در صورت عدم کشف مال مظنون، دادگاه به او مهلت می دهد و خریدار ملزم به پرداخت بهای مابه التفاوت می شود و یا در نهایت فرد دستگیر می شود.

دادگاه صالح

در صورتی که در متن قرارداد، قیمت درخواستی به استثنای مساحت فروخته شده ذکر شده باشد، تکلیف روشن است. خریدار در صورت رسیدن به صلح و هماهنگی، مابه التفاوت را از فروشنده درخواست می کند و در صورت بروز اختلاف بین آنها، فروشنده قبض مطالبه مبلغ زمین فروخته شده را به دادگاه ارسال می کند. لازم به ذکر است در صورتی که قیمت مابه التفاوت متراژهای فروخته شده 20 میلیون یا کمتر باشد مرجع صالح شورای حل اختلاف می باشد. اما اگر بیشتر باشد، به دادگاه مربوطه ارسال می شود.
مواد مرتبط
ماده 384 قانون مدنی
هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385 قانون مدنی
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915