دیه شکستن و در رفتن استخوان دنده

دیه شکستن و در رفتن استخوان دنده
فهرست مقالات

دیه شکستن و در رفتن استخوان دنده

در سیستم قانونی برخی از کشورها، مفهوم دیه به عنوان یک جبران مالی برای آسیب دیدگان در جرایم غیر عمد یا جرایمی که امکان قصاص نیست، وجود دارد. این مفهوم در برخی از جوامع برای تنظیم و تعویض از دست داده شده در نتیجه تصادف‌ها یا حوادث غیرعمد، به ویژه در مواردی که جرمکار به عمد به خود کسی آسیب نرسانده باشد، به کار می‌رود.

دنده‌ها یا همان استخوان‌های قفسه سینه نیز برای حفاظت از اعضای داخلی بدن انسان، به ویژه قلب و شش ها، اهمیت دارند. از آنجا که آسیب به این استخوان‌ها می‌تواند عوارض جدی برای فرد داشته باشد، در مواردی که این اصولی آسیب دیده باشند، دیه معمولاً به عنوان جبران مالی برای آسیب‌دیدگان در نظر گرفته می‌شود.

 

دیه شکستن هر یک از استخوان های دنده ۱۴۰۲

دیه شکستن استخوان دنده در سال 1402، به دو صورت مختلف در ماده 653 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. این دیه‌ها بسته به موقعیت استخوان دنده می‌تواند متغیر باشد:

  1. دیه شکستن استخوان دنده در مواردی که استخوان دنده در نزدیکی قلب واقع شده باشد: در این حالت، میزان دیه دنده برابر با یک چهلم دیه کامل است. با توجه به نرخ دیه کامل در زمان مذکور، این میزان دیه برابر با 22 میلیون و 500 هزار تومان می‌باشد.
  2. دیه شکستن استخوان دنده در مواردی که استخوان دنده دور قلب واقع شده باشد: در این حالت، میزان دیه دنده برابر با یک صدم دیه کامل است، که معادل با 9 میلیون تومان می‌باشد.

 

دیه در رفتن استخوان دنده 1402

دیه دررفتن دنده در سال 1402، به دو صورت مختلف برای استخوان‌های دنده‌ها تعیین می‌شود، و میزان دیه بسته به مکان قرارگیری استخوان دنده تغییر می‌کند:

  1. دیه دررفتن دنده در مواردی که استخوان دنده در نزدیکی قلب واقع شده باشد: در این حالت، میزان دیه دررفتن دنده برابر با هفت و نیم هزارم دیه کامل است. این میزان دیه معادل با 6 میلیون و 750 هزار تومان خواهد بود.
  2. دیه دررفتن دنده در مواردی که استخوان دنده دور قلب واقع شده باشد: در این حالت، میزان دیه دررفتن دنده برابر با پنج هزارم دیه کامل است، که معادل با 4 میلیون و 500 هزار تومان می‌باشد.

 

دیه ترک خوردن استخوان دنده ۱۴۰۲

در ماده 654 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک خوردن قفسه سینه تعریف شده و بسته به مکان ترک خوردن قفسه سینه، میزان دیه متفاوت است. دیه ترک خوردن قفسه سینه در دو حالت زیر تعیین می‌شود:

  1. دیه ترک خوردن قفسه سینه در مواردی که استخوان‌های محیطی قلب ترک خورده باشند: در این حالت، میزان دیه ترک خوردن قفسه سینه برابر با یک هشتادم دیه کامل است. این میزان دیه معادل با 11 میلیون و 250 هزار تومان است. دیه باید در موعد مقرر توسط مسئول پرداخت دیه پرداخت شود.
  2. دیه ترک خوردن قفسه سینه در مواردی که استخوان‌های محیطی قلب ترک نخورده باشند (سایر استخوان‌ها): در این حالت، میزان دیه ترک خوردن قفسه سینه برابر با یک هفتم دیه کامل است. این میزان دیه معادل با 6 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود. دیه باید در مهلت پرداخت دیه که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، به مجنی علیه پرداخت گردد.

دیه در این موارد به عنوان جبران مالی برای خسارت‌های ناشی از ترک خوردن قفسه سینه تعیین می‌شود و مسئول پرداخت دیه موظف است میزان دیه را به مجنی علیه پرداخت کند.

 

دیه شکستگی قفسه سينه

در قانون مجازات اسلامی، دیه برای جبران خسارت‌های ناشی از شکستگی قفسه سینه نیز تعریف شده است، و میزان دیه به تفاوت موقعیت استخوان‌های قفسه سینه (دنده) بستگی دارد. این تعریف مطابق ماده 653 این قانون به شرح زیر است:

  1. دیه شکستگی قفسه سینه در مواردی که استخوان‌های محیطی به قلب واقع شده باشند: در این حالت، میزان دیه برابر با یک چهلم دیه کامل است. بر اساس نرخ دیه کامل در زمان مذکور، معادل 22 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.
  2. دیه شکستگی قفسه سینه در مواردی که استخوان‌های محیطی به قلب نیستند (سایر استخوان‌ها): در این حالت، میزان دیه برابر با یک صدم دیه کامل است، که معادل با 9 میلیون تومان است.

در صورتی که شکستگی قفسه سینه ایجاد شود و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، دیه به عنوان جبران مالی برای خسارت‌های ناشی از این حادثه تعیین می‌شود و مسئول پرداخت دیه موظف به پرداخت آن به مجنی علیه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه شکستگی اعضای بدن دیگر، می‌توانید به منابع مربوطه در قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه نیز مفید خواهد بود.

4004 602 0915