وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

متهم

*** تحت نظر قراردادن متهم >>>

زمانی که فردی به عنوان متهم در جرایم مشهود دستگیر می شود ممکن است نیاز به تحت نظر گرفتن او باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 45 قانون آیین دادرسی ترتیب تحت نظر گرفتن متهم را بیان کرده است : ضابطان دادگستری باید نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند و اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می تواند تکمیل اطلاعات را بخواهد . “وکیل کیفری در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد 09156024004

بنابراین ضابطان مکلفند که طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند . “وکیل خوب در مشهد”

چنانچه درجرائم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند . “بهترین وکیل در مشهد

اصل بر این است که ظابطان نمی توانند متهم را تحت نظر و پیگرد قرار دهند مگر در جرایم مشهود که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد .” وکیل خوب در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد 09156024004

موارد تحت نظر قراردادن متهم توسط ظابطان عبارتند از این که :

جرم مشهود باشد :
یعنی وقتی عمل مجرمانه در امکان عمومی رخ دهد به صورتی که وقوع جرم توسط نیروهای انتظامی یا مردم دیده شود ، جرم مشهود است . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

نگهداری متهم برای تکمیل و تحقیقات ضروری باشد یعنی دادستان تکمیل اطلاعات را از ظابطان بخواهد . “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

موضوع اتهام و ادله آن بلافاصله کتبا به متهم توسط ظابط ابلاغ و تفهیم شود . “وکیل پایه یک در مشهد “

مراتب فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسد . “وکیل پایه یک مشهد”

مدت تحت نظر حداکثر 24 ساعت است یعنی ظابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند . “وکیل در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد 09156024004

کیفیت تکلیف ضابطان در تفهیم حقوق متهم تحت نظر : ( تفهیم حقوق به محض تحت نظر قرار دادن متهم – تفهیم حقوق به صورت مکتوب – دریافت رسید از متهم – ضمیمه کردن رسید در پرونده متهم ) “وکیل مشهد”

موارد الزامی درج در صورت مجلس در مورد متهم تحت نظر >>>
مواردی که الزاما باید در صورت مجلس در مورد متهم تحت نظر درج شود باید گفت که بر اساس ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :
ظابطان دادگستري موظفند که اظهارات شخص تحت نظر را از جمله علت تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی متهم ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند . “بهترین وکیل در مشهد”
ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند . “وکیل کیفری در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد 09156024004

به تفکیک این موارد الزامی درج در صورت مجلس در مورد متهم تحت نظر عبارتند از :

اظهارات شخص تحت نظر باید در صورت مجلس قید شود .” وکیل در مشهد”

علت تحت نظر بودن . “وکیل مشهد”

تاریخ و ساعت آغاز تحت نظر بودن متهم . “وکیل مدافع در مشهد

مدت بازجویی فرد متهم . “وکیل دادگستری در مشهد

مدت استراحت بین دو بازجویی وی . “وکیل پایه یک مشهد

تاریخ و ساعتی که شخص نزد قاضی فرستاده شده است باید در صورت مجلس قید گردد .” وکیل پایه یک در مشهد
بعد از این که موارد فوق در صورتمجلس قید گردید باید به امضا یا اثر انگشت فرد تحت نظر برسد و لازم به ذکر است که اثر انگشت زمانی دارای اعتبار است که فرد توانایی امضا نداشته باشد که در تبصره ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است .” وکیل کیفری در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد 09156024004

نکته قابل توجه اینکه متهم در زمان تحت نظر بودن حق دسترسی به وکیل را دارد به عبارت دیگر متهم از لحظه شروع تحت نظر می تواند تقاضای حضور وکیل خود را بنماید که قانونگذار در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این حق متهم بیان شده است . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915