وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

طلاق از جانب زوج

یکی از حقوقی که در قانون برای مرد وجود دارد این است که هرگاه که بخواهد میتواند همسر خود را را طلاق دهد این امر در ماده یازده 1133 مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده بیان گردیده است ,ماده 1133 قانون مدنی :(مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه له دادگاه تقاضای طلاق همسرش بنماید .)

ماده 26 قانون حمایت خانواده :(در صورتی که طلاق توافقی یا به در خواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میکند.) (بهترین وکیل خانواده درمشهد09156024004)

وکیل طلاق در مشهد 09156024004

بدین مفهوم زوج برای طلاق نیاز به دلیل خاصی ندارد زیرا طبق قواعد دینی فقهی و شرعی طلاق از اختیارات زوج میباشد حتی در صورتی که زوجه با آن مخالف باشد. در صورت درخواست طلاق از جانب زوج دادگاه یک هفته به طرفین مهلت خواهد داد تا یک نفر از خویشاوندان خود که متحل و حداقل سی سال سن داشته باشد وآشنا به مسایل شرعی ,اجتماعی وخانوادگی باشد به عنوان داور انتخاب نماید .

(بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد)

علت این امر آنست که بتواند زوجین را از طلاق منصرف سازد.در صورتی که پساز داوری زوج همچنان اسرار به طلاق داشته باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد لازم به ذکر است مدت اعتبار این گواهی سه ماه میباشد ودر این مدت زوجین باید با مراجعه به دفتر خانه طلاق خود را ثبت نماید در غیر این صورت گواهی فاقد اعتبار میگردد و دفترخانه حق ثبت طلاقهای گواهی عدم سازش ندارد را نخواهد داشت.

وکیل طلاق در مشهد 09156024004

نکته طلاق از طرف مرد آنست که در این نوع طلاق زوج میبایست کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت و سپس مبادرت به طلاق بنماید.و قاضی دادگاه باید در ضمن حکم طلاق در مورد تمام حقوق مالی زوجه تعیین و تکلیف بنماید.بدین مفهوم تا زمانیکه زوجه حقوق خود را دریافت نکرده باشد طلاقی ثبت نمیگردد مگر در صورت رضایت زوجه یا آنکه طلاق خلع یا مبارات باشد ویا اینکه حکم قطعی مبنی بر اعسار شوهر از پرداخت حقوق مالی وجود داشته باشد .اما حقوق مالی زوجه در هنگام طلاق چیست ؟

حقوق مالی زوجه شامل مهریه ,نفقه,اجرت المثل,نحله,انتقال نصف دارایی وجهیزیه میباشد (بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد)

وکیل طلاق در مشهد 09156024004

لازم به ذکر است رجعی میباشد و زوج میتواند در زمان عده به زوجه روجوع نماید وهمچنین نفقه دوران عده بر عده شوهر است این امر در ماده 1109 ماده قانون مدنی بیان گردیده است ماده 1109قانون مدنی:نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر  عهده شوهر است مگر اینکه در حال نشوز باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.بدین مفهوم در این دوران که سه ماه ده روز میباشد نفقه بر عهده زوج است.

برای راهنمایی و مشاوره بیشتر در خصوص موضوع یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید.

09156024004

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915