وکیل سرقت در مشهد 09156024004

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

پلاک ماشین

تحلیل مجازات صاحبان پلاک های مسروقه 

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است.

آنچه که مانند سرقت “وکیل سرقت در مشهد” اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است.

وکیل سرقت در مشهد 09156024004

به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقین فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند “وکیل کیفری در مشهد” و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند. این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل‌های غیر مسروقه ولی با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام “وکیل پایه یک مشهد” می‌دهند.

وکیل سرقت در مشهد 09156024004

این اتفاق در حالی می‌افتد که ممکن است مالکین اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش نمی‌دهند “وکیل مدافع در مشهد” ، که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می‌باشد. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته “وکیل مشهد” است.

مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:

چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است “وکیل سرقت در مشهد” اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند “وکیل کیفری در مشهد” ، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

  • در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد بیان می‌نماید :

١- تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت “وکیل سرقت در مشهد “، علاوه بر مالک بر عهده دارنده وسیله نقلیه نیز خواهد بود. چه اینکه در بسیاری موارد سند “وکیل خوب در مشهد” به نام دیگری است، اما اتومبیل دست شخص دیگری می باشد. به طور مثال: صاحب ماشین اتومبیل خود را در اختیار شخص دیگری قرار می دهد تا وی روی آن کار نماید و ماهانه مبلغی را به مالک اصلی اتومبیل بپردازد “بهترین وکیل در مشهد” . بنابراین در صورت سرقت اتومبیل یا پلاک آن چنین دارنده ای نیز همانند مالک اتومبیل مکلف به اعلام این امر به نیروی انتظامی “وکیل پایه یک در مشهد” خواهد بود.

٢- تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت، علاوه بر سرقت اتومبیل شامل سرقت پلاک اتومبیل نیز خواهد” بهترین وکیل در مشهد” بود. بنابراین چنانچه به جای سرقت ماشین، پلاک آن به سرقت رود باز هم دارنده وسیله نقلیه یا مالک آن مکلف به اعلام این موضوع به مراجع قانونی “وکیل دادگستری در مشهد” می باشند.

٣- مجازات جزای نقدی مقرر در ماده فوق، مانع از مطالبه خسارت و تحقق مسئولیت مدنی مالک یا دارنده وسیله نقلیه در صورت عدم اطلاع سرقت ماشین یا پلاک وسیله نقلیه نخواهد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” بود. بنابراین چنانچه در اثر سرقت اتومبیل مالک یا دارنده وسیله نقلیه این موضوع را اعلام ننمایند و در اثر این کوتاهی، سارقی مدت‌ها به اعمال خلاف قانون خود با پلاک یا ماشین مسروقه بپردازد، و از این رهگذر خساراتی را به بار آورد “وکیل جنائی در مشهد “، مالک یا دارنده علاوه بر مسئولیت کیفری، ممکن است مسئولیت به جبران خسارات وارده بر اشخاص را نیز داشته باشند “وکیل خوب در مشهد” ، ولو آنکه قانونگذار بدان اشاره ای ننموده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915