بهترین وکیل در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

اصطلاحات حقوقی

تعریف چند واژه حقوقی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

انفساخ: انحلال قهری است،
بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. “وکیل حقوقی در مشهد”
یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود، پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، “وکیل در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد 09156024004


مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ >>> انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند: ١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، “وکیل مشهد” مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود. “وکیل اجاره در مشهد” ٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، “وکیل مدافع در مشهد” مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، “وکیل پایه یک مشهد”
مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین. “وکیل ارث در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد 09156024004

تفاسخ {اقاله} :اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از آن به تفاسخ نیز تعبیر شده است . “وکیل پایه یک در مشهد

اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .
عقد لازم: عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد . “وکیل قرارداد در مشهد
عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم . “وکیل مدافع در مشهد
در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله:تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است. “وکیل حقوقی در مشهد”

*** فسخ: فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود.
در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. “وکیل دادگستری مشهد”

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. “وکیل قرارداد در مشهد” بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند، “وکیل خوب در مشهد

فسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. “وکیل قرارداد در مشهد
مثل: این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. “وکیل پایه یک مشهد
همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. “وکیل در مشهد
مثل: این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915