دیه پاره شدن پرده گوش

دیه پاره شدن پرده گوش
فهرست مقالات

دیه پاره شدن پرده گوش

در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، ایجاد صدمه عمدی به دیگران (شامل پرده گوش) به عنوان جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های مختلفی برای آن تعیین شده است. این مجازات‌ها ممکن است شامل دیه یا جرم مالی باشند. اما توجه داشته باشید که مقررات و مجازات مرتبط با صدمه عمدی به دیگران در هر کشور ممکن است متفاوت باشد و باید به قوانین محلی خود ارجاع دهید تا جزئیات دقیق را در مورد مجازات‌ها و رویه‌های حقوقی در خصوص صدمه عمدی به پرده گوش بدانید.

علاوه بر این، اقدام به توقیف اموال یا حکم جلب مسئول پرداخت دیه نیز ممکن است به عنوان یک رویه حقوقی جریان داشته باشد. این رویه‌ها بستگی به قوانین و مقررات مربوطه در هر کشور متفاوت می‌باشند.

 

دیه پارگی پرده گوش 1402

در سیستم حقوقی ایران، پارگی پرده گوش تحت ماده 605 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و دیه برای این جرم تعیین می‌شود. دیه به عنوان یک جرم مالی یا خسارتی برای آسیب دیدگان یا خانواده‌های آنها تعیین می‌شود.

با توجه به اینکه مقدار دیه برای پارگی پرده گوش توسط قاضی و با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌شود، این مقدار ممکن است متغیر باشد و بسته به شرایط و معیارهای مشخص در مورد صدمات و آسیب‌های مختلفی که به پرده گوش و حس شنوایی ایجاد می‌شود، تعیین شود.

 

دیه ۱۴۰۲ پارگی پرده گوش با از بین رفتن شنوایی

با توجه به ماده 682 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 605 این قانون، میزان دیه برای صدمات وارده به شنوایی به دقت تعیین شده است. بر اساس این مواد، اگر پارگی پرده گوش منجر به از دست دادن شنوایی شود، میزان دیه بسته به تعداد گوش‌هایی که شنوایی آنها از بین رفته است، متفاوت خواهد بود.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر پارگی پرده گوش منجر به از دست دادن شنوایی یک گوش شود، مرتکب باید نصف دیه کامل را پرداخت کند. اگر هر دو گوش دچار از دست دادن شنوایی شود، میزان دیه کامل را باید پرداخت کند. بر اساس اطلاعاتی که شما ارائه کردید، مبلغ نصف دیه کامل و یک دیه کامل به ترتیب 450 میلیون و 900 میلیون تومان است.

4004 602 0915