دعوای اعتراض ثالث اجرایی

راهنمای شکایت برای چک برگشتی
فهرست مقالات

دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی به عنوان یک مفهوم حقوقی مطرح شده است. بر اساس ماده 146 این قانون، زمانی که دادگاه در حین رسیدگی به دعوای دو طرف، حکمی صادر می‌کند که منجر به توقیف اموال منقول یا غیر منقول می‌شود، شخص ثالث (شخصی که در اصل دعوایی بین دو طرف نیست) می‌تواند اعتراض خود را نسبت به توقیف اموال خود اعلام کند. این دعوای اعتراض ثالث اجرایی به نام دعوای اعتراض به اجرایی معروف است.

شرایط دعوای اعتراض ثالث اجرایی:

 1. صدور حکم توقیف:
  • ابتدا باید دادگاه حکمی صادر کند که منجر به توقیف اموال شود.
 2. اعلام حقوق شخص ثالث:
  • شخص ثالث باید حقوق خود را نسبت به مال توقیف شده اعلام کند.
 3. زمان مطرح شدن دعوا:
  • دعوای اعتراض ثالث اجرایی معمولاً در مرحله اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام (مثل اداره اجرای احکام) مطرح می‌شود.
 4. نسبت به اجرای قرار تامین:
  • این دعوا می‌تواند نسبت به اجرای قرار تامین خواسته نیز باشد، نه تنها مرتبط با توقیف اموال.

نوع دعوای اعتراض ثالث اجرایی:

 • این دعوا بیشتر مرتبط با مسائل مالی است. شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد اعلام کند.

زمان مطرح شدن دعوا:

 • معمولاً دعوای اعتراض ثالث اجرایی پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه و در مرحله اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام (مثل اداره اجرای احکام) مطرح می‌شود. حتی ممکن است پس از توقیف و فروش اموال شخص ثالث نیز این دعوا مطرح شود.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مفهومی که در قانون اجرای احکام مدنی تعریف شده است، به شخص ثالث امکان می‌دهد که از حقوق خود در مراحل اجرای حکم دادگاه دفاع کند و در صورت لزوم، اعتراضات خود را اعلام کند.

 

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

شرایط اعتراض ثالث اجرایی:

 1. عدم حضور در جلسه دادگاه:
  • شخص ثالث باید در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته باشد و از حکم صادره که منجر به توقیف اموال وی شده، مطلع نشده باشد.
 2. حقوق ثالث بر مال توقیف شده:
  • شخص ثالث باید حقی بر مال توقیف شده داشته باشد و توانایی ارائه سند رسمی یا سند عادی برای اثبات حق خود را داشته باشد. داشتن سند رسمی می‌تواند احقاق حقوق ثالث را تسهیل نماید.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی:

 • مهلت اعتراض ثالث اجرایی به اندازه 10 روز از زمانی که شخص ثالث از صدور حکم و توقیف اموال خود مطلع شود، محدود می‌شود. این مهلت معمولاً از زمان اطلاع‌رسانی به شخص ثالث یا از تاریخ اطلاع از توقیف شروع می‌شود.

روند اعتراض ثالث اجرایی:

 • شخص ثالث با اعلام اعتراض و ارائه اسناد مربوطه به دادگاه مربوطه می‌تواند درخواست رفع توقیف را ثبت کند.
 • دادگاه پس از مطالعه اعتراض و اسناد، با صدور حکمی، ممکن است توقیف را برطرف کند.
 • در صورتی که محکوم له بتواند در مهلت مربوطه، مال دیگری را ارائه کند که مورد اعتراض ثالث نیست، توقیف ادامه نخواهد داشت.

نقد و رفع توقیف:

 • اگر شخص ثالث موفق به اثبات حق خود و معرفی اسناد مناسب باشد، توقیف اموال او رفع می‌شود.
 • در صورت ارائه مال دیگر توسط محکوم له که مورد اعتراض نیست، توقیف نیز متوقف می‌شود.

به این ترتیب، اعتراض ثالث اجرایی به شخص ثالث این امکان را می‌دهد که در مراحل اجرای حکم، حقوق خود را دفاع کرده و در صورت لزوم، اموال خود را از توقیف رها کند.

 

نحوه اعتراض ثالث اجرایی

مراحل و نحوه اعتراض ثالث اجرایی:

 1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
  • شخص ثالث باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از ثبت نام در سامانه ثنا، دادخواست ثالث اجرایی را ثبت کند.
 2. تهیه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی:
  • دادخواست اعتراض ثالث اجرایی باید به شکل نمونه دادخواست آماده شود. در این دادخواست، شخص ثالث علیه خوانندگان اعتراض خود را اعلام می‌کند.
 3. ثبت دادخواست:
  • دادخواست ثالث اجرایی پس از آماده‌سازی، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می‌رسد.
 4. پیگیری در دادگاه:
  • پس از ثبت دادخواست، دادگاه مربوطه مفاد اعتراض ثالث را به طرفین (محکوم له و محکوم علیه دعوای اصلی) ابلاغ می‌کند.
 5. رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی:
  • دادگاه به دلیل‌ها و مدارک ارائه‌شده توسط شخص ثالث و خوانندگان اعتراض، به رسیدگی می‌پردازد.
 6. تصمیم دادگاه:
  • اگر دادگاه به ادعای شخص ثالث مبنی بر ذی حق بودن در مال توقیف شده صحیح تشخیص دهد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.
 7. ادامه یا توقف توقیف:
  • در صورتی که حق مورد ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف مال است، توقیف مال شخص ثالث به سرعت رفع می‌شود.
  • در غیر این صورت، عملیات اجرای حکم (توقیف اموال ثالث) ادامه پیدا می‌کند و شخص ثالث برای اثبات حق خود باید از طریق دادگاه شکایت کند.

تاخیر توقیف:

 • اگر محکوم له بتواند در مهلت مربوطه مال دیگری را ارائه کند که مورد اعتراض ثالث نیست، توقیف متوقف می‌شود.

به این ترتیب، مراحل اعتراض ثالث اجرایی شامل مراحل ثبت دادخواست، رسیدگی دادگاه، و صدور قرار توقیف یا ادامه عملیات اجرایی است. در صورت تصمیم دادگاه به نفع شخص ثالث، توقیف رفع می‌شود و اموال او به او باز می‌گردد.

4004 602 0915