جرم فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی یا بدون اینکه شخص متقلب مالک معتبر باشد، به عنوان یک جرم در قانون جرم‌انگاری محسوب می‌شود. در مثالی که ارائه دادید، عمل حسن که خود را به عنوان مالک یا فردی با مجوز معرفی کرده و سپس زمین خود را به حسین می‌فروشد، به عنوان کلاهبرداری و فریبندگی در امور مالی محسوب می‌شود.

در اکثر سیستم‌های قانونی، انتقال مالکیت یا فروش اموال باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. اگر کسی بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به فروش یا انتقال مالکیت کند، این اقدام می‌تواند مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد و فرد متخلف ممکن است مجازات‌های قانونی را تحمل کند.

به طور کلی، جلب اطمینان از اعتبار و معتبر بودن مالکیت و مجوزهای لازم برای انتقال اموال، می‌تواند از وقوع چنین جرمی جلوگیری کند و امور مالی را از دیدگاه قانونی سالم‌تر نگاه دارد.

 

ارکان جرم فروش مال غیر

ارکان جرم فروش مال غیر به صورت کلی شامل سه رکن اساسی می‌شوند:

 1. رکن قانونی (شرعی): این رکن به مبحث قانونی جرم مرتبط است. در اینجا، ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی عمل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ماده مشمول مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را معرفی کرده و جرم فروش مال غیر را جزء جرائم مجازات‌پذیر اعلام می‌کند.
 2. رکن مادی (جسمی): این رکن به اقدام فیزیکی جرم مرتبط است. در این حالت، کلاهبردار با استفاده از عملیات متقلبانه و با فریب دادن خریدار، مالکیت مال دیگری را به دیگران انتقال می‌دهد.
 3. رکن معنوی (ذهنی): این رکن به قصد و نیت انتقال دهنده مرتبط است. برای ارتکاب جرم فروش مال غیر، فرد باید قصد فروش مال غیر و سوء نیت نسبت به انجام این کار را داشته باشد. این نیت و قصد معنوی جزء ارکان جرم محسوب می‌شود.

 

 

قانون فروش مال غیر

در سال 1308 شمسی، قانونی تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در ۹ ماده تصویب شد.

این قانون، جزء قوانین مربوط به فروش مال غیر در آن دوره محسوب می‌شود.

ماده یک این قانون، به وضوح جرم فروش مال غیر را مشخص می‌کند. برخی از نکات کلیدی در این ماده شامل موارد زیر هستند:

 1. عمل ممنوع: انتقال مال غیر توسط فردی که به علم دارد مال به دیگری تعلق دارد، بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود.
 2. مجازات: فردی که به عنوان انتقال‌دهنده مال غیر به اتهام جرم فروش مال غیر محکوم شود، به عنوان کلاهبردار مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.
 3. وظایف انتقال‌گیرنده: انتقال‌گیرنده نیز وظیفه دارد در حین معامله، علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده داشته باشد. اگر او از مالکیت انتقال‌دهنده مطلع نشود، مالی که دریافت می‌کند، مشمول قوانین این قانون خواهد شد.
 4. اطلاع‌رسانی به مالک: اگر مالک اطلاع پیدا کرده و تا یک ماه پس از آگاهی اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده ارائه نکند و مطلع نسازد، معاون جرم محسوب می‌شود.

این مفاد قانونی مبارزه با جرم فروش مال غیر و تشدید مجازات برای افراد متخلف را تعیین کرده و اطلاعات مهمی برای حفظ نظم در امور مالی و املاک فراهم می‌کند.

 مجازات فروش مال غیر

ماده 238 قانون مجازات عمومی را برای مجازات افراد متخلف از فروش مال غیر در نظر گرفته است. اما در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (که به عنوان قانون جدید اشاره شده است)، مجازات خاصی برای فروش مال غیر درج شده است.

مجازات فروش مال غیر در این قانون تشدید مجازات شامل موارد زیر است:

 1. پرداخت جزای نقدی به اندازه مال: این ممکن است به این معنا باشد که فرد متخلف موظف به پرداخت جزای نقدی به اندازه مقدار مال غیری که فروش داده است باشد.
 2. حبس: مجازات حبس نیز به فرد متخلف تعلق می‌گیرد. مدت زمان حبس از یک تا هفت سال ممکن است باشد.
 3. رد مال: این ممکن است به این معنا باشد که اگر فرد متخلف در اثر جرم خود مالی دریافت کرده باشد، ملک یا اموال معنی‌شده به او به عنوان جزای مالی ممکن است به دولت یا مجنی (خاصیت مجروح) باز گردانده شود.

 

اثبات جرم فروش مال غیر توسط وکیل

برای اثبات جرم فروش مال غیر، شما به عنوان وکیل یا متخصص حقوقی باید موارد زیر را اثبات کنید:

 1. اثبات مالکیت مالک:
  • ارائه اسناد رسمی مانند سند مالکیت، عقد قرارداد خرید و فروش، یا اسناد دیگر که نشان دهنده مالکیت مالک است.
 2. به فروش رسانده شدن مال مالک توسط انتقال دهنده:
  • ارائه اطلاعات مربوط به عملیات انتقال مال، شامل زمان و مکان انجام معامله، اسامی اشخاص درگیر و هر گونه اطلاعات مرتبط با فروش.
 3. اثبات متضرر واقع شدن مالک:
  • ارائه شواهد و اطلاعاتی که نشان دهنده این است که مالک از انتقال مال غیر به شخص دیگر ضرر یا زیانی متحمل شده است؛ مثلاً از دست رفتن مالی یا حقوق مالکیت.
 4. اثبات توسل به عملیات متقلبانه توسط مرتکب:
  • ارائه شواهد، مستندات یا شهادت‌نامه‌های شاهدان که نشان دهنده توسل به عملیات متقلبانه توسط مرتکب (انتقال دهنده) است.
 5. اثبات سوء نیت انتقال دهنده:
  • ارائه اطلاعاتی که نشان دهنده قصد سوءنیت یا تبانی انتقال دهنده به منظور فریب و فروش مال غیر به صورت ناقضانه است.

توجه داشته باشید که این اطلاعات و اثبات‌ها باید با دقت و توسط متخصصان حقوقی جمع‌آوری شوند و در دادگاه به عنوان شواهد مورد قبول قرار گیرند. اطلاعات ممکن است بسته به قوانین مربوطه و نظام حقوقی محلی تفاوت داشته باشند، بنابراین در نظر گرفتن قوانین محلی و راهنمایی از وکلای مجرب، بسیار حیاتی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915