جرم جعل گذرنامه

جرم جعل گذرنامه
فهرست مقالات

جرم جعل گذرنامه

در اکثر کشورها، پاسپورت یا گذرنامه یک سند هویتی مهم و حساس است و نقض قوانین مرتبط با این سند می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. این سند معمولاً برای افراد به منظور سفر به خارج از کشور یا ورود به کشورهای دیگر مورد نیاز است. بنابراین، جعل پاسپورت یا استفاده از گذرنامه دیگران به عنوان سند شخصی معمولاً به عنوان جرم محسوب می‌شود و ممکن است با مجازات‌های سنگینی همراه باشد.

مجازاتها و تدابیر قانونی مختلفی در این زمینه وجود دارد و می‌تواند شامل محاکمه، جرم‌انگاری، جرم انگاری در مورد جعل سند، مصادره پاسپورت جعلی، محرومیت از حق استفاده از پاسپورت ویا گذرنامه برای یک مدت طولانی تر، جرم انگاری در مورد کلاهبرداری یا تقلب مرتبط با این سند و غیره باشد.

در ایران و در بسیاری از دیگر کشورها، جعل پاسپورت یا هر تغییر غیرقانونی در گذرنامه یا پاسپورت، به عنوان جرم جعل محسوب می‌شود و مجازات‌های مختلفی برای افرادی که اقدام به این اعمال غیرقانونی می‌کنند، تعیین شده است. این اعمال به نوعی تقلب محسوب می‌شوند و ممکن است موجب مجازات‌های جزایی و حبسی شوند.

جلوگیری از جعل پاسپورت و حفظ امنیت اسناد شناسایی مهم است تا اعتماد به این سندها حفظ شود و جرائمی که با آنها مرتبط هستند، مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.

 

مجازات جرم جعل گذرنامه

ماده 6 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، تعیین مجازاتی برای افرادی که جعل گذرنامه یا دیگر اوراق شناسایی مهم انجام دهند یا از آنها به طور غیرقانونی استفاده کنند، ارائه می‌دهد. این ماده برای حفظ امنیت اسناد شناسایی و جلوگیری از تقلب در این زمینه طراحی شده است.

به طبق ماده 6 این قانون، افرادی که گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل می‌کنند، یا از آنها به طور غیرقانونی استفاده می‌کنند، ممکن است به حبس تعزیری بین 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم شوند. این مجازات ممکن است بسته به شرایط و جزئیات مرتکب شدن جرم، متغیر باشد.

بنابراین در ایران، مجازات برای جرم جعل پاسپورت، حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 50 هزار تومان تا 300 هزار تومان و یا هر دو مجازات می‌باشد. اما از آنجا که اصلاحات در قوانین ممکن است به مرور زمان اعمال شوند، افزایش مجازات جرم جعل پاسپورت با تصویب طرح اصلاح مواد 15 و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران امکان پذیر است.

 

مجازات استفاده از پاسپورت دیگران

ماده 38 قانون گذرنامه در ایران واضحاً تعیین مجازات برای استفاده از پاسپورت دیگران توسط فردی که متعلق به او نیست را ارائه می‌دهد. بر اساس این ماده، استفاده از پاسپورت دیگران برای ورود به کشور یا خروج از آن بدون اجازه مربوط به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال منجر می‌شود.

 

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل گذرنامه

روند شکایت از جرم جعل پاسپورت در ایران، به دقت ویژگی‌ها و مقررات مشخصی پیروی می‌کند. این فرآیند به صورت الکترونیکی و حضوری قابل انجام است و به صورت زیر اجرا می‌شود:

 1. تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا:
  • ابتدا، شاکی باید حساب کاربری خود را در سامانه ثنا ایجاد کند. برای این منظور می‌تواند به وب‌سایت sana.adliran.ir مراجعه کند.
  • شاکی باید هویت خود را در سامانه ثبت کند تا هویت واقعی او تایید شود.
 2. تهیه شکواییه:
  • پس از ایجاد حساب کاربری، شاکی باید شکواییه مرتبط با جعل پاسپورت را تهیه کند. این شکواییه شامل مفاد شکایت و شواهد مرتبط با جعل پاسپورت می‌باشد.
  • شاکی می‌تواند خودش شکواییه را تهیه کند یا به کمک وکیل حرفه‌ای در این زمینه عمل کند.
 3. ارسال شکواییه:
  • شاکی باید شکواییه را به صورت الکترونیکی به دادگاه صالح ارسال کند.
  • ارسال این شکواییه به دادگاه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. شاکی باید هزینه دادرسی و تعرفه دفاتر خدمات قضایی را نیز پرداخت کند.
  • پس از ارسال شکواییه، دادگاه مربوطه واجدات قانونی را انجام می‌دهد و بر اساس اطلاعات و شواهد ارائه شده، تصمیم‌گیری می‌کند.

در نهایت، دادگاه تصمیم‌نامه نهایی را در مورد مجازات متهم صادر می‌کند.

4004 602 0915