وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

اقرار در قانون

اقرار در قانون

 • اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتڪاب جرم از جانب خود است.
 • اظهارت وڪیل علیه موڪل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
 • اقرار به ارتڪاب جرم قابل توڪیل نیست.
 • اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
 • اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
 • اقرار در صورتی نافذ است ڪه اقرار ڪننده در حین اقرار ، بالغ، قاصد و مختار باشد.
 • اقرار تحت اڪراه ، اجبار و شڪنجه فاقد ارزش و اعتبار است.
 • اقرار شخص سفیه ڪه حڪم حجر او صادر شده و شخص ورشڪسته نسبت به امور ڪیفری نافذ است.
 • در ڪلیه جرائم ، یڪ بار اقرار ڪافی است، مگر چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه و دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
 • برای اثبات جنبه غیرڪیفری ڪلیه جرائم ، یڪ بار اقرار ڪافی است. در مواردی ڪه تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یڪ یا چند جلسه انجام شود.
 • انڪار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی ڪه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است.

 

اقرار در دادگاه

یک بار اقرار: جهت اثبات کلیه جرایم و اثبات جنبه غیر کیفری جرایم.

دو بار اقرار: برای اثبات جرایم حدی که:

اولا)مجازات قانونی جرم “کمتر” از سلب حیات باشد مثل سرقت .

ثانیا) مجازات قانونی جرم “کمتر” از صد ضربه شلاق باشد مثل شرب خمر، قوادی، قذف.

چهار بار اقرار: برای اثبات جرایم حدی که:

ولا) مجازات قانونی جرم سلب حیات باشد مثل زنا و لواط با شرایط مقرر.

ثانیا) مجازات قانونی جرم صد ضربه شلاق باشد مثل زنا، لواط.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915