ابلاغ احضاریه برای متهم

ابلاغ احضاریه برای متهم
فهرست مقالات

ابلاغ احضاریه برای متهم

احضاریه (Summons) در سیستم حقوقی یکی از اوراق قضایی مهم است که به عنوان وسیله‌ای برای فراخواندن اشخاص به دادگاه یا مراجع قضائی برای حضور در یک پرونده حقوقی به کار می‌رود. این اوراق معمولاً به دستور دادگاه یا از طریق وکیل یا مقامات قضائی به اشخاص تحت ابلاغ می‌رسد. مهمترین وظیفه احضاریه، آگاه کردن شخصی که مورد فراخوانی قرار می‌گیرد از وقوع یک مسئله حقوقی یا دعوا و تعیین زمان و مکان حضور در دادگاه یا مراجع قضائی است.

در قانون مجازات اسلامی (که به عنوان یکی از قوانین کیفری در ایران به کار می‌رود)، مقرراتی برای ابلاغ احضاریه به متهمان یا اشخاص مورد فراخوانی تعیین شده است. این مقررات معمولاً شرایط زمانی و مکانی ابلاغ احضاریه را شامل می‌شوند. همچنین، احضاریه می‌تواند شامل جزئیات مورد شکایت و دعوا باشد تا شخص مورد فراخوانی به تمامی جوانب مورد اتهام آگاه شود.

احضاریه یکی از عناصر مهم در فرآیند قضائی است و از اهمیت بسیاری برخوردار است تا افراد به مراجع قضائی حضور پیدا کرده و حق دفاع خود را به موقع و در قانونی بیان کنند.

 

ابلاغ احضاریه برای متهم

احضاریه یک مدرک رسمی است که توسط بازپرس یا مقام قضائی تهیه می‌شود و به متهم ابلاغ می‌شود تا در دادگاه یا در مقررات قانونی مشخصی حضور بیاورد. این اسناد دارای اطلاعات مهمی می‌باشند و برای احراز حقوق متهم و انجام روند قانونی به کار می‌روند.

احضاریه ممکن است به دلایل مختلف صادر شود، اما باید دلایل کافی و مشخص برای اتهام به فرد در آن ذکر شود. این اسناد به شکلی رسمی و قانونی تنظیم می‌شوند و حاوی اطلاعاتی مانند:

 1. نام و مشخصات متهم: نام، آدرس، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی متهم.
 2. دلایل احضار: در این بخش، دلایل و اساسات احضار متهم برای شرکت در دادگاه یا مقررات قانونی مشخص می‌شود. این دلایل باید مشخص و قانونی باشند.
 3. زمان و مکان: تاریخ و ساعت مشخصی که متهم باید در دادگاه حاضر شود، و همچنین مکان دقیق دادگاه یا محل اجرای مقررات قانونی.
 4. مشخصات بازپرس یا مقام قضائی: نام و مشخصات فرد یا مقامی که احضاریه را صادر کرده است.
 5. اخطارات: این بخش شامل اخطارات و توضیحاتی در مورد حقوق و تعهدات متهم در دادگاه است.
 6. امضاء: متهم باید احضاریه را مطالعه کرده و پس از مطالعه و درصورت موافقت با شرایط احضار، آن را امضا کند. یک نسخه از احضاریه به متهم داده می‌شود و نسخه دیگر برای مقام اجرائی یا بازپرس نگهداری می‌شود.

احضاریه یک مدرک رسمی است که در فرآیند قانونی به متهم ابلاغ می‌شود تا او به تاریخ و مکان مشخص شده در احضاریه حضور بیاورد و در دادگاه یا در مقررات قانونی مشخص شرکت کند. این اسناد حاوی اطلاعات مهمی برای اطلاع‌رسانی به متهم و احراز حقوق او می‌باشند. دقیقتر، مولفه‌های احضاریه عبارتند از:

 1. نام و مشخصات متهم: در این بخش، نام کامل متهم، آدرس، شماره تماس، تاریخ تولد و سایر مشخصات شخصی او ذکر می‌شوند.
 2. دلایل احضار: این قسمت شرح می‌دهد که چرا متهم باید احضار شود. دلایل و اساسات مشخص برای اتهام به فرد در احضاریه ذکر می‌شود. این اتهامات باید مشخص و قانونی باشند.
 3. زمان و مکان: تاریخ و ساعت دقیقی که متهم باید در دادگاه حضور داشته باشد، و همچنین مکان دقیق دادگاه یا محل اجرای مقررات قانونی در احضاریه مشخص می‌شود.
 4. مشخصات بازپرس یا مقام قضائی: اطلاعات مرتبط با شخص یا مقامی که احضاریه را صادر کرده است، از جمله نام و مشخصات او، باید در احضاریه ذکر شود.
 5. اخطارات: این بخش اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که به متهم در مورد حقوق و تعهدات او در دادگاه یا در مقررات قانونی اعلام می‌کند. این اخطارات به متهم اطلاعات لازم برای شرکت در فرآیند قانونی را فراهم می‌کنند.
 6. امضاء: متهم باید احضاریه را مطالعه کرده و در صورت موافقت با شرایط احضار، آن را امضا کند. امضاء متهم در احضاریه نشان از پذیرش شرایط و تعهد به حضور در تاریخ و مکان مشخص شده دارد.

یک نسخه از احضاریه به متهم داده می‌شود تا او از محتوای آن آگاه شود و نسخه دیگر از احضاریه به مقام اجرائی یا بازپرس تحویل داده می‌شود تا مشروح آن ثبت شود و برای متهم قابلیت اثبات داشته باشد. این اسناد برای تضمین روند قانونی و حقوق متهم بسیار مهم هستند.

4004 602 0915