وکیل خوب در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد طلاق از جانب زوجه ازدواج امری است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید فراوان شده است و انجام آن به مثابه تکمیل دین شمرده شده است . با همه ی توصیه ها در امر ازدواج گاهی این سنت الهی در مورد برخی از زوجین با مشکل مواجه میگردد و […]

وکیل طلاق در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد شرط تنصیف دارایی بسیاری از زوجین در هنگام عقد صفحات متعدد سند ازدواج را امضاء میکنند بدون آن را مطالعه نمایند یا اطلاعی راجع به آن داشته باشند  یکی از موارد شرط انتقال نصف دارایی میباشد که در این مطلب به اختصار در مورد آن توضیح خواهیم داد.( بهترین وکیل طلاق

وکیل حقوقی در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد طلاق از جانب زوج یکی از حقوقی که در قانون برای مرد وجود دارد این است که هرگاه که بخواهد میتواند همسر خود را را طلاق دهد این امر در ماده یازده 1133 مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده بیان گردیده است ,ماده 1133 قانون مدنی :(مرد میتواند با رعایت

وکیل طلاق در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد نفقه یکی از دعاوی که در دادگاههای خانوادگی شاهد آن هستیم مربوط به نفقه می باشد. نفقه یکی از حقوق مالی زوجه و تکلیفی بر عهده زوج می باشد که این امر در ماده ی 1106 قانون مدنی به آن اشاره شده است. ماده ی 1106 قانون مدنی: در عقد دائم

وکیل نفقه در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد   مهریه یکی از حقوق مالی زوجه که به مجرد عقد مالک آن می شود مهریه است که این امر در ماده ی 1082 قانون مدنی به آن اشاره شده است. ” به محرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد” مهریه

وکیل مهریه در مشهد بیشتر بخوانید »

4004 602 0915