وکیل خوب در مشهد

وکیل سرقت در مشهد 09156024004

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد پلاک ماشین تحلیل مجازات صاحبان پلاک های مسروقه  قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است. آنچه که مانند سرقت “وکیل سرقت در مشهد” اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. وکیل […]

وکیل سرقت در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد تکلیف مهریه پس از فوت مهریه زن پس از فوت شوهر به چه نحوی میباشد >>> مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد “وکیل مهریه در مشهد” و در صورت مطالبه زن، مرد مکلف است مهریه‌اش را بپردازد

وکیل مهریه در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد احکام لازم الاجرا حکم لازم الاجرا چیست؟ وچه زمانی می‌توان گفت حکم قابلیت اجرا را دارد؟ >>> حکم لازم الاجرا حکمی است که محکوم علیه را مجبور می کند تا به آن عمل کند و در صورتی که اقدام به این کار نکند ، محکوم له یعنی کسی که حکم به

وکیل خوب در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد عقد اجاره اجاره عقدی است که در جامعه آن را بسیار استفاده میکنیم اما شاید اطلاعات زیادی راجع به این عقد و شرایط آن ندارند. طبق قانون اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود در این قرار داد اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده

وکیل خوب در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

داوری در دادگاه

داوری در دادگاه ارجاع به داوری از جمله اموری است که طرفین معامله می توانند در قراردادهایشان به آن اشاره کنند این امر در ماده ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است : ” کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در

داوری در دادگاه بیشتر بخوانید »

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد ارث زوجین از یکدیگر طبق قانون زن و شوهر در صورتی که عقد آنان دائم باشد از یکدیگر ارث میبرند و هیچ حاجبی برای آن وجود ندارد . طبق ماده ی 891 قانون مدنی “وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر –مادر –پسر – دختر – زوج – زوجه ”

وکیل ارث در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل خوب کیفری در مشهد

وکیل خوب کیفری در مشهد

وکیل خوب کیفری در مشهد طفل ناشی از زنا زنا در اسلام عملی مزموم و ناپسند است و براساس شریعت اسلام  قانون گذار نیز این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است . در اصطلاح وقتی رابطه ی نامشروع میان زن و مردی که بین آنان طلقه ی زوجیت نباشد

وکیل خوب کیفری در مشهد بیشتر بخوانید »

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد انواع مهریه: در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی قانونگذار بیان می‌دارد: ” به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.” وکیل مهریه در مشهد 09156024004 مهریه در ٢شکل: ١-عندالمطالبه ٢-عند استطاعه بدین مفهوم که در ان عندالمطالبه به محض تقاضای زوجه

وکیل مهریه در مشهد بیشتر بخوانید »

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد دوشیزه بودن مسوولیت حقوقی عدم وجود بکارت در زوجه ؟ صرف عدم وجود پرده بکارت از موجبات فسخ ازدواج نیست ,مگر اینکه ضمن عقد , شرط شده یا عقد مبنی بر آن بوده و یا این امر عرف بین مردم باشد . به همین دلیل اغلب فقها با اعتقاد بر

بهترین وکیل خانواده در مشهد بیشتر بخوانید »

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد ازدواج موقت  ؟؟سوال؟؟ طبق ماده 1130 قانون مدنی , در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج رو به رو شود دادگاه میتواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد ؟ بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد بیشتر بخوانید »

4004 602 0915