وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

مجازات

مجازات در لغت به معنی: پاداش و جزا می باشد.
مجازات در اصطلاح حقوقی: واکنش اجتماع علیه جرم میباشد.

اهداف مجازات

١- اصلاح و بازپروری
٢- ارعاب
٣- سزادهی
۴- جلب رضایت مجنی علیه

اهداف مجازات ها

اهداف عینی
اهداف ذهنی

ویژگی های مجازات

١- ترهیبی (رنج آوری)
٢- ترذیلی (رسواکننده)
٣- معین بودن
۴- قطعی بودن.

اصول حاکم بر مجازات ها

١- اصل قانونی بودن:
علاوه بر جرم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی نیز حاکم است.
٢- اصل تساوی:
اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
٣- اصل شخصی بودن:
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری شخصی است.
به این معنا می باشد که مجازات تنها به شخص مجرم تحمیل شود.
۴- اصل فردی بودن:
یعنی میزان مجازات با نوع جرم و ویژگی ها و خصوصیات مرتکب هماهنگ باشد.

انواع مجازات

١- بر اساس موضوع
٢- بر اساس درجه و نسبت
٣- بر اساس قانون مجازات.

مجازات بر اساس موضوع

١- مجازات بدنی
٢- مجازات سالب آزادی
٣- مجازات محدودکننده آزادی
۴- مجازات مالی
۵- مجازات سالب حق
۶- مجازات سالب حیثیت
٧- مجازاتهای منع اشتغال به شغل یا حرفه معین
٨- مجازات محرومیت از خدمات عمومی.

مجازات بر اساس درجه و نسبت

١- اصلی
٢- تکمیلی
٣- تبعی

مجازات بر اساس قانون مجازات

١- حدود
٢- قصاص
٣- دیات
۴- تعزیرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915