وکیل نفقه در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد
فهرست مقالات

وکیل نفقه در مشهد

نفقه کیفری

تحلیل ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن توسط وکیل پایه یک دادگستری مشهد >>>

مطابق ماده 1111 قانون مدنی

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند.
در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

همچنین ، طبق ماده 1129 قانون مدنی

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق “وکیل طلاق در مشهد” به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

بنابراین ، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد “اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نموده و نفقه خود را مطالبه می کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن ، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی خواهد شد . بعلاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد ، برای زن حق طلاق “وکیل طلاق در مشهد” بوجود خواهد آمد .

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه ، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه ، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت .
در حال حاضر مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی :
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین “وکیل تمکین در مشهد” ندهد ، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

بنابر این ماده ، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در صورت تحقق جرم ترک انفاق ، حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین شده است .

در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده ، این ماده نسخ شده است” وکیل خانواده ” . بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت ، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود “وکیل کیفری در مشهد” .

بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین “وکیل تمکین مشهد” است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی “وکیل سرپرستی در مشهد” مشمول مقررات این ماده است .

دفتر وکالت و موسسه حقوقی حق در مشهد آماده ی پاسخگویی به تمامی پرسش های همشهریان گرامی در مورد نفقه معوقه، نفقه جاریه، نفقه کیفری است. در صورت نیاز به مشاوره و اخذ وکیل در مشهد می توانید با شماره موجود در سایت تماس بگیرید.

4004 602 0915