وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

تکلیف مهریه پس از فوت

مهریه زن پس از فوت شوهر به چه نحوی میباشد >>>

  • مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد “وکیل مهریه در مشهد” و در صورت مطالبه زن، مرد مکلف است مهریه‌اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق “وکیل طلاق در مشهد” و نفقه “وکیل نفقه در مشهد” ندارد.
  • اگر مرد فوت کند تکلیف مهر چیست؟ بخصوص اگر مهر وجه رایج باشد باید بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه” وکیل خوب در مشهد” را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

در پاسخ باید گفت اگر زوج فوت کند زوجه برای مطالبه مهر باید دعوا را به طرفیت ورثه متوفی که ترکه را پذیرفتند در دادگاه “وکیل دادگاه در مشهد” طرح دعوا کند. در پاسخ به سوال دوم باید گفت برابر ماده3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده1082قانون مدنی در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود “وکیل ارث در مشهد” تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “می گیرد.

  • نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه “وکیل مهریه در مشهد” به زوجه از سوی پسرش “وکیل خانواده در مشهد” است.
    مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسئولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است “وکیل خوب در مشهد “، اما گاهی اوقات به لحاظ این‌که زوج با پدرش زندگی می‌‌کند یا نزد او کار می‌کندیا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند” بهترین وکیل در مشهد” که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار “وکیل اعسار در مشهد” زوج نسبت به پرداخت مهر، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد .پس افرادی که چنین وضعی دارند، سؤال شان از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد این است که اگر پدر زوج مهریه راتضمین کند چه وضعی پیش خواهد آمد؟ که پاسخ به این افراد توسط وکیل پایه یک دادگستری مشهد این است: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و پدر مسئولیت پرداخت مهریه “وکیل مهریه در مشهد” را خواهد داشت.

*** جهت اقدامات‌ مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل مهریه مشهد از مجموعه حقوقی حق جویان کمک بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915