وکیل قرارداد در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد

عقد مطلق _ عقد مشروط

شباهت و تفاوت دو عقد از منظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

عقد مطلق >>>
عقدی است که هیچ قید و شرطی درآن نیست و عقد ساده هم گفته می‌شود . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد 09156024004

عقد مشروط >>>
عقدی است که یکی ازشروط { شرط نتیجه ، فعل یا صفت} درآن قید گردیده باشد. “وکیل حقوقی در مشهد
مثلاً :درمعامله ای شرط میشود که مبیع چنان ویژگی‌هایی را داشته باشد.

به بیان دیگر بیع مطلق آنچنان بیعی است که هیچگونه شرطی از طرف بایع ومشتری به نفع دیگری یا شخص ثالثی قرارداده نشده باشد “وکیل قرارداد در مشهد” و بیع مشروط عکس آنست.

نکته مهم و قابل توجه آن میباشد که دربیع مشروط، شرط ضمن عقد نباید فاسد باشد، دراینصورت ممکن است شرط حتی عقد را نیز باطل کند. “وکیل حقوقی در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد 09156024004

رابطه تعلیق و شرط و یا تفاوت آن دو از هم‌دیگر >>>
در اصطلاح عام تعلیق و شرط گه گاهی به جای هم دیگر به کار می روند، به گونه ای که به شرط تعلیق و به تعلیق شرط می گویند، اما در اصطلاح خاص این دو تا باهم تفاوت اساسی دارند، “وکیل پایه یک دادگستری مشهد
تفاوتشان در این است که تعبیر تعلیق را در جای بکار می برند که تحقق ذات معلق، مشروط به تحقق معلق علیه است، “وکیل مشهد
مثلاً در انشاء عقد بیع می گوید من این خانه ام را به تو فروختم «اگر» به مدت یکسال خانه دیگری برایم بسازی که در این جا تحقق بیع معلق بر ساختن خانه ی دیگری شده است که اگر مشتری خانه ی دیگر ی نسازد این بیع تحقق پیدا نمی کند، “وکیل پایه یک مشهد” درحالیکه در شرط این چنین نیست و تحقق مشروط، معلق بر تحقق مشروط علیه نیست، بلکه یک امری فرعی وابسته به مشروط است. “وکیل قرارداد در مشهد”

وکیل قرارداد در مشهد 09156024004


مثلاً وقتی بایعی، بیع خانه ی را انشاء می کند این طورمی گوید: این خانه را به تو فروختم «به شرط اینکه» تا مدت یک سال خانه ای را برایم بسازی، مفاد این تعبیر این است که بیع از همین حالا محقق شده است و شرط یا آثار آن را نیز خود به خود به وجود می آورد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

به تعبیر دیگر، در عقد مشروط مفاد عقد{التزام اصلی} تحقق پذیرفته است ولی در عقد معلق یا تعلیقی تحقق مفاد عقد موکول به تحقق امر دیگر است. “وکیل خوب در مشهد”

از تفاوت‌های دیگر این است که مشروط در برابر مطلق قراردارد و تقسیم عقد به مطلق و مشروط به لحاظ آن آثار حقوقی است که پس از تمامیت عقد بر روابط دو طرف مترتب می گردد، “وکیل مشهد” در حالی که تقسیم عقد به عقد تعلیقی و تنجیزی به لحاظ جعل شارع است.” وکیل پایه یک در مشهد

نکته حائز اهمیت این است که نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. “وکیل حقوقی در مشهد”

وکیل قرارداد در مشهد 09156024004

در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و مشروط علیه ملزم به انجام شرط است و الا از طریق دادگاه الزام می شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له{کسی که شرط به نفع اواست} به وجود می آید. “وکیل خوب در مشهد”
در حالی که در عقد معلق شرط تعلیقی امری ممکن الحصول است که وقوع آن برای طرفین محل تردید است. در ضمن طرفین بدون وقوع شرط اصلاً عقدی را اراده نمی کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمی توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نتیجه گیری اینکه تعلیق موکول کردن عقد به امر دیگری است به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه عقدی به وجود نمی آید در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست. عقد در زمان انشا محقق می شود و شرط یا آثار آن را با خود به وجود می آورد.” وکیل پایه یک در مشهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915