وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

وکیل فروش مال غیر در مشهد

 

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

در معامله فضولی فروشنده قصد ضرر و زیان به مالک را ندارد حتی ممکن است به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند.

در انتقال و فروش، فروشنده به قصد اضرار به مالک و سوء نیت اقدام به فروش مال غیر می کند و می توان از طریق مرجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده مجازات شود.

 

نحوه شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده است

۱. ارائه مدارک و شواهد و دلایلی که بیانگر مالکیت ما نسبت به مال به فروش رسیده باشد

۲. پس از جمع آوری شواهد و مدارک لازم از شخصی که مال غیر را به دیگری انتقال داده ،شکایت می کنیم. قبل از طرح شکایت باید نوع مال را از نظر منقول وغیر منقول بودن  مشخص کنیم.

۳. طرح شکایت مال غیر منقول به فروش رسیده را در دادگاهی مطرح کنیم که مال در آنجا قرار دارد و یا در آنجا به ثبت رسیده است.

۴. در صورت منقول بودن مال باید در محلی که شخص فروشنده مال غیر، سکونت دارد طرح شکایت را مطرح کنیم، که اگر شخص مجهول المکان باشد شاکی میتواند در آن محلی که سکونت دارد اقدام به طرح شکایت کند.

۵. پس از جمع‌آوری مدارک و اسناد مورد نیاز برای شکایت و مشخص کردن محلی که در آنجا طرح شکایت صورت می گیرد  با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت

می‌کنیم.

۶. دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ارجاع می‌دهد و دادگاه نیز پرونده را به یکی از شعب خود ارجاع می‌دهد و در آن شعبه تاریخ رسیدگی پرونده مشخص می‌شود. که از طریق پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می‌شود که در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کند و از اظهارات خود دفاع کند.

 

خسارت فروش مال غیر

اگر ضرر زیان مالی برای شخصی که از وقوع جرم انتقال مال متعلق به دیگری به وجود آمده باشد را خسارت فروش مال غیر می گويند

ارتکاب جرم منجر به طرح  دو دعوا می شود که یکی از این ادعاها مطالبه ضرر زیان به وجود آمده از جرم می باشد. علاوه بر این باید برای دادگاه اثبات شود که چه کسی و به چه علتی و به چه میزانی خسارت دیده است تا بتوانند با اثبات انتساب نتیجه مجرمانه مجرم،او را به جبران خسارت فروش مال غیر و پرداخت ضرر زیان به وجود آمده محکوم کند.

طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم منجر به طرح دو دعوی میشود:

۱. دعوای عمومی برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی

۲. دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

 

چه کسانی حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند؟

متضرر از هر جرمی که در واقع بزه دیده و قربانی جرم می باشد میتواند به دلیل ایجاد خسارت و ضرر مطالبه آن را از دادگاه درخواست کند. بزه دیده کسی است که از وقوع جرم دچار ضرر و زیان می شود. اگر بزه دیده ازمتهم شکایت کند شاکی نامیده می شود و در این حالت اگر او جبران خسارت وارده را درخواست کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

اشخاصی حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند که وفق قانون ذی نفع، ذی صلاح و ذی سمت باشد. زمانی مالک اصلی و خریدار حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را دارند که ناآگاه و بی اطلاع از وقوع جرم باشند.

 

مطالبه خسارت فروش مال غیر

مطالبه خسارت فروش مال غیر به این صورت است که شخصی که به دیگری ضرر وارد کرده باید عهده دار جبران خسارت و ضرر و زیان طرف مقابلش باشد.

اگر خریدار از ارتکاب جرم ناآگاه باشد و نداند که مالی که متعلق به دیگری است را می خرد و و یا دچار ضرر و زیان شود می تواند کلیه ضرر و زیانهای خویش را در قالب  مطالبه خسارت فروش مال غیر از فروشنده به عنوان مجرم مطالبه کند.

برای مطالبه خسارت فروش مال غیر بايد به دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به اصل دعوا مراجعه کرد. زیرا به موضوع جرم رسیدگی و سپس حکم صادر می کند و همزمان به مطالبه ضرر زیان ناشی از انتقال مال متعلق به دیگری و جبران خسارت رسیدگی می کند.

4004 602 0915