وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

شرکت

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود: از زمره شرکت های سرمایه است،
مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. “وکیل شرکت ها در مشهد”

وکیل شرکت ها در مشهد 09156024004

وکیل شرکت ها در مشهد 09156024004

*در اسم شرکت باید عبارت {با مسئولیت محدود} قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. “وکیل شرکت سهامی در مشهد

*در این نوع شرکت، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. “وکیل حقوقی در مشهد

*شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و روابط بین شرکا تابع اساسنامه است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

*اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل می آید. “وکیل شرکت ها در مشهد”

روش تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

جهت تبدیل شرکتهای سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است و باید موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی در باب تغییر شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود کسب شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

بنابراین مدارک ذیل الزامی است:

١- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و توجه داشته باشید تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شوند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” ٢- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به وسیله شرکاء امضاء شود.” وکیل پایه یک در مشهد” ٣- فتوکپی شناسنامه شرکای شرکت سهامی خاص و شرکای شرکت با مسئولیت محدود. “وکیل شرکت ها در مشهد” ۴- اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد. “وکیل شرکت سهامی در مشهد

*مدارک فوق را باید به اداره ثبت شرکتها ارائه و نماینده شرکت ذیل آن را امضا نماید. “وکیل اداره ثبت در مشهد

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص چگونه صورت می گیرد؟

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص مدارک ذیل الزامی است: ١- دو برگ اظهار نامه. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ٢- دو جلد اساسنامه. “وکیل شرکت ها در مشهد ” ٣- گواهی بانک مبنی بر پرداخت ۳۵% سرمایه تعهدی. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” ۴- فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان. “وکیل شرکت سهامی در مشهد” ۵- صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره.” وکیل پایه یک در مشهد

نماینده شرکت مدارک فوق را همراه با صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها تحویل می دهد و با پرداخت هزینه های قانونی، ذیل دفاتر ثبت را امضا و با اقدامات فوق شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل خواهد شد. “وکیل اداره ثبت در مشهد”

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت‌های دیگر در موارد ذیل منحل “وکیل ورشکستگی در مشهد” می‌شود: ١- در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده یا انجام دادن آن غیرممکن شده باشد. “وکیل پایه یک مشهد ” ٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. “وکیل حقوقی در مشهد” ٣- در صورت تصمیم همه شرکا.” وکیل خوب در مشهد” ۴- در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند. “وکیل در مشهد ” ۵- در صورت ورشکستگی شرکت. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

همچنین موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ ق.ت. مندرج است. “وکیل مشهد
این موارد عبارت‌اند از: ١- تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشند. “وکیل شرکت در مشهد” ٢- در صورتی که به‌واسطۀ ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین رفته. “وکیل ثبت در مشهد”
یکی از شرکا تقاضای انحلال بدهد و دادگاه دلایل را موجه ببیند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته او را از شرکت خارج کنند. “وکیل دادگستری در مشهد” ٣- فوت یکی از شرکا در صورتی که در اساسنامه ذکر گردد فوت موجب انحلال باشد. “وکیل حقوقی در مشهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915