وکیل خوب کیفری در مشهد

وکیل خوب کیفری در مشهد

وکیل خوب کیفری در مشهد

طفل ناشی از زنا

زنا در اسلام عملی مزموم و ناپسند است و براساس شریعت اسلام  قانون گذار نیز این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است . در اصطلاح وقتی رابطه ی نامشروع میان زن و مردی که بین آنان طلقه ی زوجیت نباشد اتفاق بیفتد زنا رخ داده است و چه بسا براثر این اتفاق مزموم جنینی نیز شکل بگیرد و طرفینی که هیچکدام حاضر به پذیرش این طفل نیستند .

وکیل خوب کیفری در مشهد 09156024004

سوال اینجاست که در این موارد این طفل متعلق به چه کسی است و چگونه میتوان آن را اثبات نمود ؟

در پاسخ باید گفت یکی از قواعد فقهی به نام اماره فراش به این موضوع میپردازد طبق این قاعده اگر انتساب کودکی به پدر مورد تردید باشد با شرایطی نسبت آن کودک به پدر اثبات میشود و این قاعده از امارات قانونی میباشد . در راستای این قاعده ی فقهی قانون گذار در ماده ی 1158 قانون مدنی طفل متولد در زمانزوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد )

علاوه بر موارد مذکور برای احراز اماره ی فراش باید شرایطی وجود داشته باشد:

1-نسب مادری ثابت باشد          2-وجود نکاح صحیح بین زن و مرد موجود باشد

3-بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد         4-تولد طفل پیش از 6 ماه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل نگذشته باشد.

وکیل خوب کیفری در مشهد 09156024004

در قانون مدنی ماده ی 1167 بیان میدارد :”طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمیشود .”

مفهوم ماده آن است که اگر طفلی بر اثر رابطه ی نامشروع متولد شود نگهداری, حضانت و نفقه ی آن بر عهده ی پدر میباشد اما از وی ارٍ نمیبرد و توارث و ولایتی بین آنان وجود ندارد.

طفلی که بر اثر زنا متولد میشود مانند سایر افراد جامعه از حقوق و مزایایی برخوردار است و نمیتوان آنان را با این برچسب از حقوق قانونی خود محروم کرد از جمله حقوق آنان داشتن شناسنامه است که تبصره ذیل ماده ی 16 قانون ثبت احوال در این راستا بیان میدارد:” مادر میتواند برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و نام واقعی پدرش را در شناسنامه قید کند و نام خانوادگی خود را برای فرزند ش انتخاب کند “

بدین مفهوم این فرزندان نیز میتوانند از حقوق خود در جامعه استفاده کنند و در صورتی که مرد مسئولیت گرفتن شناسنامه را بر عهده نگیرد و از زیر بار این فرزند ناشی از رابطه ی نامشروع شانه خالی نماید مادر میتواند با نام خانوادگی خود برای فرزند شناسنامه بگیرد تا کودک در آینده دارای هویت باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915