وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل جرم آدم ربایی مشهد

وکیل جرم آدم ربایی مشهد

عناصر یا ارکان جرم آدم ربایی

عنصر مادی جرم

عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می‌شود، یعنی ربودن شخص عبارت از منتقل کردن او از جایی به جای دیگر بدون رضای او است بنابراین جابه جایی و تغییر مکان مفهوم اصلی « ربودن » است . در ماده 631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی این جرم تلقی می شود.

عنصر قانونی جرم

قانون‌گذار در ماده 621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و ماده 621 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا” یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده 631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال اين گونهمي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر معنوی جرم

جرم آدم‌ ربایی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی،عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خوهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ ربایی شود مجازات خواهد شد كه البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

 

آدم ربایی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده 122 قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده 621 کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 122، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب – در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6.

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است .

لزوم حضور وکیل در پرونده آدم ربایی

با توجه به حساسیت پرونده های ادم ربایی و نگرانی و دلشوره خانواده ها استفاده از وکیلی ماهر و خبره در این پرونده الزامیست زیرا که این وکلا به بهترین شکل ممکن و با تمام توان خود تلاش برای حل این موضوع دارند . با استفاده از وکیل در این پرونده به کار شما سرعت بخشیده میشود.

 

عدم رضایت بزه دیده در جرم آدم ربایی

موضوع جرايم بازداشت غير قانوني و آدم ربايي سلب آزادي رفت و آمد ديگري است، كه مرتكب آن را در قالب ربودن، توقيف، حبس و…. انجام ميدهد.

در واقع اين اقدامات بر خلاف رضايت طرف انجام ميگيرد و لذا عدم رضايت طرف را بايد جزيي از اين جرايم به شمار آورد كه در غير اين صورت و به رغم وقوع سلب آزادي رفت و آمد،  نمي توان عمل ارتكابي را جرم دانست.رضايت در صورتي نافذ و مانع وقوع جرم خواهد بود كه قبل از وقوع جرم يا مقارن سلب آزادي رفت و آمد بوده و رضايت دهنده، عاقل، بالغ و قاصد و مختار باشد.استفاده، قانون گذار از واژه ي مذكور در مصداقي از بازداشت كه به صورت اخفا انجام مي گيرد به معناي اختصاص عنف  اين مورد نيست.در همه موارد بازداشت، يعني، توقيف، حبس و اخفا يكي از شروط اصلي عدم رضايت بزه ديده است كه اعمال عنف اعم از مادي يا معنوي از سوي مرتكب، حكايت از عدم رضايت طرف دارد.

مقنن از شروع به مخفي كردن ذكري به ميان نياورده است. بنابراين باتوجه به عدم تصريح قانونگذار و اصل قانوني بودن جرايم، شروع به مخفي كردن جرم نيست. مهمترين مسالهاي كه در مورد شروع به جرم ربودن وجود دارد، تشخيص عمليات شروع به جرم از عمليات مقدماتي است.

 

آسیب جسمی یا حیثیتی در حین ارتکاب جرم آدم ربایی

در پرونده ادم ربایی اگر به افرادی که یا به وسیله موتور سیکلت یا وسایل نقلیه شخصی ربوده شده اسیب های جسمی و حیثیتی وارد شود مجازات برای شخص ادم ربا بیشتر خواهد شد.

 

 عوامل تشدید جرم آدم ربایی

سن مجنی علیه (کسی که مورد آدم ربایی قرار گرفته است)کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.

ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از اینکه آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمیشود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمیشود، مگر اینکه این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل اینکه رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.

رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمیکند که آسیب واردشده به مجنیعلیه ناشی از خود عملیات آدمربایی باشد، مانند اینکه مجنیعلیه در مقابل عملیات آدمربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا اینکه آدمربا بهقصد اذیت و آزار مجنیعلیه، آسیبی به او وارد کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدمربایی باشد تا موجب تشدید مجازات گردد. بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمیشود.

اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزهدیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده باشد. به عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزهدیده) تشدید میشود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم میشوند.

مراحل شکایت آدم ربایی

همانگونه که پیشتر گفته شد،آدم ربایی جرم است و مجازات دارد و مجازات آن جبس میباشد و در سال 1399 پس از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، مجازات آن به حبس درجه 4 و درجه 5 تغییر پیدا کرده و مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به آن دادگاه کیفری 2 است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدا باید به دادسرای محل وقوع جرم برای طرح شکایت مراجعه کنید.

پس از طرح شکوائیه و دادن تمامی مدارک و شواهد بازپرس به پرونده رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز وقوع جرم کیفر خواست را صادر میکند.همچنین چنانچه بازپرس صلاح بداند میتواند یکی از قرارهای تامین کیفری مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار بازداشت موقت را صادر کند.

پس ازصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال میشود و طرفین باید تمامی مدارک / شهود و … خود را آماده سازند و دفاعیات لازم را در دادگاه انجام بدهند. سپس اگر وقوع جرم برای دادگاه نیز محرز گردد مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی ، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

 

گذشت در جرم آدم ربایی

آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی فقط می تواند باعث مجازات متهم شود. حتی اگر شاکی پرونده فوت کند حق گذشت با ورثه اوست.

شرکت در جرم آدم ربایی

در رابطه با مشارکت در جرم آدم ربایی طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است یعنی حبس تعزیری درجه 4 یا 5 .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915