وکیل ثبت احوال در مشهد

وکیل ثبت احوال در مشهد

وکیل ثبت احوال در مشهد

شناسنامه المثنی

تحلیل مجازات اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه از نگاه وکیل کیفری در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

بر اساس قانون اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات “وکیل شناسنامه در مشهد” می باشد.

به بیانی دیگر باید اظهار داشت که چنانچه افراد با وجود داشتن شناسنامه، اقدام به گرفتن المثنی نمایند مشمول مجازات “وکیل کیفری در مشهد” مقرر خواهند شد. به طور مثال شخصی که قبلاً سابقه ازدواج داشته می خواهد این موضوع را از همسر آینده خود مخفی نماید “وکیل فسخ نکاح در مشهد” ، لذا تصمیم می گیرد تا با گرفتن شناسنامه المثنی ازدواج سابق خود را مخفی “وکیل طلاق در مشهد” نماید.

این در حالی میباشد که در حال حاضر افراد می توانند پیش از ازدواج “وکیل خانواده در مشهد” با اخذ گواهی تجرد از افتادن در چنین دام هایی رهایی” وکیل خوب در مشهد” یابند.

از طرفی دیگر بسیار اتفاق افتاده است که افراد واقعاً مدارک شناسایی خود را گم کرده اند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، یا آنکه به سرقت “وکیل سرقت در مشهد “رفته است، در این حالت اقدام به اخذ شناسنامه المثنی می نمایند، اما پس از مدتی شناسنامه خود را پیدا می نمایند “وکیل حقوقی در مشهد” . قانونگذار نیز در این موارد مقرر نموده است که دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی” وکیل در مشهد” ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام “وکیل ثبت احوال در مشهد” نمایند.

این در حالی است که چنانچه افراد به این تکلیف قانونی خود عمل ننمایند “بهترین وکیل در مشهد” به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم” وکیل کیفری در مشهد” خواهند شد.

جهت اخذ شناسنامه بصورت قانونی و أخذ شناسنامه المثنی از اداره ثبت احوال کشور و اطلاع از مجازات اخذ شناسنامه غیرقانونی و جعلی میتوانید با وکیل شناسنامه در مشهد و وکیل کیفری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد با وکلای پایه یک دادگستری مجموعه حقوقی حق جویان تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915