وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

طبقات ارث

اشخاص به ٢طریق ارث می‌برند

١- سبب
٢- نسب

اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می‌برند : سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .

در صورت وجود طبقه اول، طبقه دوم و باوجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند:

طبقه اول:
درجه اول: پدر و مادر و فرزندان “وکیل حضانت در مشهد
درجه دوم: اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی) “وکیل نفقه در مشهد

طبقه دوم:
درجه اول: اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادر و خواهر “وکیل خوب در مشهد
درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها “وکیل حرفه ای در مشهد”

طبقه سوم:
درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله) “بهترین وکیل در مشهد
درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله) “وکیل خانواده در مشهد”

  • وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد.
  • زن و شوهر در کنار سایر وراث، ارث می‌برند و هیچ یک از وراث نمی‌تواند مانع ارث بردن آن‌ها شود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
  • پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه، حاجِب از ارث ندارند یعنی ممکن است سهم ارث آنها کمتر شود اما محروم از ارث نمی‌شوند.
  • سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارتند :

نصف‌ (1/2)، “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ربع‌ (1/4) ،” وکیل پایه یک در مشهد”

ثمن‌ (1/8) ، “وکیل مدافع در مشهد”

دوثلث‌ (2/3) ، “وکیل دادگستری در مشهد

ثلث (1/3)” وکیل پایه یک در مشهد”

سدس ترکه‌ (1/6)، “وکیل در مشهد”

چگونگی نحوه محاسبه ارث

× سهم ارث زوجه >>>” وکیل زوجه در مشهد “
1/8 اگر متوفی فرزند داشته باشد
1/4 اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

سهم ارث زوج >>> “وکیل زوج در مشهد “
1/4 اگر متوفی فرزند داشته باشد.
1/2 اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

× سهم ارث مادر >>> “وکیل خانواده مشهد”
1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد.
1/3 اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.

× سهم ارث پدر >>> “بهترین وکیل مشهد “
1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

× سهم ارث دختر >>>
درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد: 1/2 (نصف) واحد (یک دختر)
2/3 متعدد

× سهم ارث خواهر >>> “وکیل حقوقی مشهد”
مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد: 1/2 واحد (یک خواهر)
2/3 متعدد

× سهم ارث برادر و خواهر >>> “وکیل پایه یک در مشهد”
مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد
: 1/6 واحد
1/3 متعد

زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد

قبل انقلاب، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول ارث می‌برد “وکیل خانواده در مشهد” و در اموال غیرمنقول مثل :ساختمان و زمین، سهمی به او نمی‌رسید، اما سپس مجلس شورای اسلامی آن ماده قانونی را اصلاح کرد که براساس آن زن از قیمت اموال غیرمنقول شوهر از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث “وکیل املاک در مشهد” می‌برد.

فرض‌برها >>> کسانی هستند که سهم ارث آنها در قانون مشخص و معین است.

صاحبان قرابت >>> یعنی افرادی که سهم ارث آنها میزان معین و معلومی ندارد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
ابتدا سهم فرض‌برها محاسبه می‌شود و مابقی به قرابت تقسیم می‌شوند بعضی افراد گاهی هم به فرض هم به قرابت ارث می برند از جمله پدر و دخترها” وکیل پایه یک در مشهد” .


بعد از تقسیم ارث براساس فرض ممکن است ترکه کم یا زیاد بیاید یعنی وقتی ترکه را بر مجموع فرض‌ها تقسیم می‌کنیم. زیادی ترکه مطلقا به زوجه ‘رد’ نمی‌شود “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” حتی اگر وارث منحصر باشد،
به زوج رد نمی‌شود مگر اینکه وارث منحصر باشد. کمبود ترکه هیچوقت بر زوج و زوجه و خویشان مادری وارد نمی‌شود “وکیل خانواده در مشهد” .

در طبقه اول ‘نقص’ بر یک یا چند دختر وارد می‌شود “وکیل مهریه در مشهد”
و در طبقه دوم سهم یک یا چند خواهر ابوینی (مشترک از پدر ومادر) یا ابی ( مشترک از پدر) کم می‌شود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

کمبود ترکه یا زیاد آمدن آن تنها وقتی بوجود می‌آید که تمام وراث فرض‌بر باشند “وکیل پایه یک در مشهد” .

ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین (پدر و مادر) نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم “وکیل خوب در مشهد “می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه ‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه (مساوی) تقسیم “وکیل نفقه در مشهد” می‌شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.”وکیل خوب در مشهد”

*نتیجه گیری

بعد هزینه کفن و دفن میت، اگر دینی به گردن متوفی است از ماترک باید اداء شود “وکیل ارث در مشهد” و بعد از آن وصیت تا یک سوم ترکه و مازاد بر آن با اجازه وراث اِعمال شود “وکیل ارث در مشهد” .

انگشتری میت که معمولا استفاده می‌کرده، قران و لباس و شمشیر او، به پسر بزرگ تعلق می‌گیرد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” بدون اینکه از سهم ارث او چیزی کسر شود به شرط آنکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد “وکیل حقوقی در مشهد” یعنی این اقلام تنها میراث پدر نباشد. این قاعده شامل میراث مادر نمی‌شود “وکیل ارثیه در مشهد” .

*** برای اخذ وکیل حرفه ای و متخصص در امور خانواده میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد و وکیل وصیت نامه در مشهد از طریق موسسه حقوقی و داوری حق، بهترین مشاوره را دریافت نمایید.

 

نکات حقوقی در مورد ارث

  1.  اگر مرد در زمان عده رجوع کند احکام ارث بین طرفین مجدد برقرار می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915