نکات مهم در رابطه با مهریه

نکات مهم در رابطه با مهریه

نکات مهم در رابطه با مهریه

 1. نوع مهریه:
  • مهریه به عنوان یک تعهد مالی است که مرد در هنگام انعقاد عقد ازدواج به همسرش تعهد می‌کند.
  • مهریه می‌تواند به صورت نقدی، سکه بهار آزادی، طلایی، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه، آپارتمان) پرداخت شود.
 2. ثبت سند ازدواج:
  • مهریه همزمان با انعقاد عقد در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود.
  • ویژگی مهم این سند این است که لازم الاجرا است، به این معنا که با درخواست زن، می‌توان اجرای تعهدات مهریه را به دفترخانه درخواست کرد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه.
 3. مطالبه از دادگاه:
  • زن می‌تواند از طریق دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده، مهریه را مطالبه کند.
  • مهریه را می‌تواند به صورت خودش یا توسط مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص ارائه داده و از دادگاه حکم الزام به پرداخت مهریه درخواست کند.
 4. صدور اجرائیه:
  • پس از ثبت سند رسمی ازدواج، مهریه را می‌توان از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد.
  • با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه، متقاضی مهریه می‌تواند با معرفی نشانی مرد، به اداره اجراي اسناد رسمی مراجعه کند و وصول مهریه را انجام دهد.
 5. عند المطالبه و درخواست مهریه:
  • در سند رسمی ازدواج، اگر عبارت “عند المطالبه” درج شده باشد، زن می‌تواند در هر زمانی بخواهد، مهریه را از مرد خود درخواست کند.
  • این عبارت به زن امکان مهریه گرفتن در هر زمانی که او بخواهد را می‌دهد.
   1. عندالاستطاعه:
    • این عبارت در سند رسمی ازدواج به معنای شرط درخواست پرداخت مهریه توسط مرد است.
    • در صورت استفاده از این عبارت، درخواست زن برای مهریه مشروط به داشتن مالی و توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه خواهد بود.
   2. تغییر در قانون محکومیت‌های مالی:
    • بر اساس قانون جدید خانواده، برای نپرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا، مرد بازداشت نمی‌شود.
    • تا سال ۱۳۷۷، امکان بازداشت همه محکومان مالی، شامل محکومان به پرداخت مهریه، وجود داشته است. اما با صدور رای وحدت رویه، امکان بازداشت مردان بدهکار به مهریه تا زمان اثبات عدم توانایی آنها در پرداخت مهریه منتفی شده است.
   3. آزادی در شرایط مهریه:
    • در سند رسمی ازدواج، می‌توان هر شرطی را درباره مهریه درج کرد.
    • زن و مرد می‌توانند با آزادی اراده درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه توافق کنند و این توافق برای هر دو طرف تعهد‌آور است.
   4. مهریه به عنوان بدهی ممتاز:
    • مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی دیگری از بدهکار دریافت می‌شود.
    • قانونگذار این حقوق را به عنوان بستانکاری ویژه و ممتاز برای حمایت از زن در نظر گرفته و این پرداخت را بر هر طلب دیگری برتر و پیشتر از بدهی‌های دیگر مرد می‌داند.
   5. بخشش یا بذل مهریه:
    • زن می‌تواند مهریه را بخشید یا بذل کند، به این معنا که تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش هدیه دهد یا از دریافت آن صرف نظر کند.
    • در ازدواج دائم، زن حق دارد پیش از دریافت مهریه وظایف خود به عنوان همسر را انجام دهد. این امکان به زن داده شده است تا در صورت نیاز از دریافت مهریه صرف نظر کند.

   این مطالب نشان‌دهنده جنبه‌های مختلف و جزئیات مرتبط با مهریه در قوانین حقوقی خانواده در ایران می‌باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915