نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن معامله

نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن معامله

نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله به نرخ روزچگونه است؟

در حالتی که یک معامله به دلیل فساد (مثلاً اگر مبیع متعلق به شخص دیگری بوده است) باطل اعلام شود، ثمن پرداخت شده معمولاً به نرخ روز محاسبه می‌شود. این مسئله به عنوان جبران خسارت به خریدار، قابل مطالبه است. بر اساس ماده ۳۹۰ قانون مدنی ایران، اگر بعد از قبض ثمن معامله مشخص شود که مبیع متعلق به شخص دیگری بوده یا معامله فاسد بوده، فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن و جبران خسارات به خریدار است.

در این حالت، خریدار می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن به نرخ روز نماید. این اقدام معمولاً به صورت ارائه دادخواست در دادگاه حقوقی انجام می‌شود. دادگاه با استناد به شواهد و مدارک موجود و نظریه کارشناس دادگستری، میزان ثمن به نرخ روز را تعیین می‌کند و در صورت اثبات کاهش ارزش ثمن، فروشنده ملزم به جبران آن خسارت است.

بنابراین، خریدار در صورتی که معامله به دلیل فساد باطل اعلام شود، می‌تواند ثمن را به نرخ روز مطالبه کرده و در صورت عدم توافق، به دادگاه مراجعه کرده و از آنجا درخواست جبران خسارت را دنبال نماید.

 

پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر با دستور فروشنده

در مورد پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر با دستور فروشنده و واریز آن به حساب اشخاص ثالث، قانون ایران این موضوع را به شرح زیر می‌آورد:

طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر خریدار به دستور فروشنده، ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند، این عمل به منزله پرداخت وجه به فروشنده محسوب می‌شود. این امر بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها صورت می‌گیرد، به این معنی که اگر خریدار مبلغ را به حساب شخص ثالث واریز کند که فروشنده به آن اشاره کرده است، می‌تواند این عمل را به عنوان پرداخت به فروشنده مطالبه کند.

به همین دلیل، در صورتی که بین خریدار و فروشنده توافق کتبی درباره این مسئله صورت گیرد یا در مبایعه نامه درج شود، این امر باعث جلوگیری از بروز دعاوی آتی می‌شود. این اقدامات به عنوان دلیل و تایید حقوقی در دادگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی و ۳۲ تجدیدنظر به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۴۰۰۹۰۲ نیز می‌تواند به عنوان مستندی برای تایید این استدلال و اصالت اقدامات حقوقی خریدار در مورد واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد.

 

مطالبه ثمن معامله از وکیل بلاعزل

برای مطالبه ثمن معامله از طریق وکیل، می‌توان به صورت زیر اقدام کرد:

  1. وکالت عقدی: وکالتی است که به موجب آن یک شخص (وکیل)، به نمایندگی دیگری (موکل) برای انجام اموری مشخص می‌شود. در مواردی که شخصی معامله‌ای انجام داده و وکیل او بوده، می‌توانید به وکیل خود دستور دهید که اقدام به مطالبه ثمن معامله نماید.
  2. حساب مدت وکالت: وکیل در صورتی که به عنوان موکل شما وکالت دارد، موظف است حساب مدت وکالت (مبلغی که بابت وکالت دریافت کرده است) را به شما پرداخت کند. اگر این اتفاق نیفتاده و وکیل پرداخت مبلغ را به تأخیر انداخته است، می‌توانید دادخواستی به نام وکیل در دادگاه حقوقی مطرح کنید تا مبلغ معین یا طبق نظریه کارشناس دادگستری تعیین شده را از وی مطالبه کنید.
  3. وکالتنامه: در وکالتنامه باید حق اخذ ثمن معامله نیز درج شده باشد، به این ترتیب که وکیل مجاز به مطالبه وجه معامله برای شما باشد. اگر این بند در وکالتنامه وجود دارد، وکیل می‌تواند به نمایندگی شما، از طرف شما به مطالبه ثمن معامله اقدام کند.
  4. مطالبه خسارات: اگر وکیل شما در انجام وکالت به رعایت مصلحت‌های شما نپرداخته باشد، می‌توانید از وی خسارات وارده به شما را هم درخواست کنید.

برای اطمینان از این که وکالتنامه به درستی تدوین شده و حقوق شما محفوظ است، بهتر است که همواره این توافقات به صورت کتبی و در وکالتنامه‌ها یا مبایعه‌نامه‌ها درج شود. این اقدام به جلوگیری از ابهامات و دعاوی آتی کمک می‌کند و حقوق شما را تضمین می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915