نکات حقوقی سه طلاقه کردن

نکات حقوقی سه طلاقه کردن

نکات حقوقی سه طلاقه کردن

تکلیف مهریه در سه طلاقه

در موضوع مهریه و تکلیف آن در موارد سه طلاقه، اصولاً مهریه باید مطابق با موازین شرعی و قوانین مدنی پرداخت شود. در اینجا تفاوت چندانی بین مهریه در ازدواج معمولی و موارد سه طلاقه وجود ندارد.

هرگاه یک مرد سه بار با یک زن عقد کند و به ترتیب سه طلاقه صورت گیرد، مهریه برای هر یک از این ازدواج‌ها باید پرداخت شود، مانند هر ازدواج دیگری. این به این معناست که مرد باید مهریه مربوط به هر یک از ازدواج‌ها را به زن پرداخت کند.

اصولاً، مهریه یکی از حقوق متعلق به زن است که در قرارداد ازدواج تعیین می‌شود و مرد موظف است آن را به زن پرداخت کند. این حق مهریه برای هر ازدواج به طور جداگانه و بر اساس توافق قراردادی بین زن و مرد تعیین می‌شود و باید در صورت پایان ازدواج، مرد مهریه معین شده را به زن پرداخت کند.

بنابراین، تکلیف مهریه در موارد سه طلاقه نیز بر پایه مقررات مربوط به ازدواج و طلاق در قوانین و موازین شرعی برای هر ازدواج مجزا و به توافق زوجین تعیین می‌شود و مرد موظف است مهریه هر ازدواج را به زن پرداخت کند.

 

6 طلاقه کردن و 9 طلاقه کردن یعنی چه؟

مواردی که به عنوان “6 طلاقه کردن” و “9 طلاقه کردن” اشاره می‌کنید، به وضعیت‌هایی در فقه اسلامی اشاره دارند که در آن زن و مرد به طور مکرر ازدواج و طلاق انجام می‌دهند، و این موضوع به حدی است که به عنوان مفروضات فقهی در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که این وضعیت‌ها در عمل به دشواری اجرایی واقعی برخورد می‌کنند و بیشتر به عنوان حدیثی از جنس احتیاط و تذکر برای جامعه اسلامی ذکر شده‌اند.

۶ طلاقه کردن:

  • در این وضعیت، زوجین شش بار ازدواج و طلاق انجام می‌دهند.
  • زن دو بار با مرد دیگری (محلل) ازدواج کرده و نزدیکی داشته باشد.
  • پس از این مراحل، نکاح بین این زن و مرد الی ابد حرام می‌شود و دیگر حتی با عقد زوجه با مردی دیگر (محلل) هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

۹ طلاقه کردن:

  • در این وضعیت، زوجین نه بار ازدواج و طلاق انجام می‌دهند.
  • زن دو بار با دو مرد مختلف (محلل) ازدواج کرده و نزدیکی داشته باشد.
  • پس از این مراحل، نکاح بین این زن و مرد الی ابد حرام می‌شود و دیگر حتی با عقد زوجه با مردی دیگر (محلل) هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در عمل، این موارد بسیار نادر و بسیار غیرممکن به نظر می‌رسند و اصولاً به عنوان نکته‌ای در فقه اسلامی ذکر شده‌اند که به احتیاط و تذکر برای جامعه اسلامی اشاره دارند. این اصول در عمل اجرایی واقعی دشواری‌های زیادی دارند و بیشتر به عنوان یک تذکر از جنس احتیاط در نظر گرفته شده‌اند تا به عنوان موقعیت‌های عملی در زندگی عمل کنند.

سه طلاقه کردن با یک طلاق معمولی تفاوت‌های بسیاری دارد و این تفاوت‌ها از نظر شرعی و حقوقی بسیار مهم هستند. در فقه تشیع و قوانین جمهوری اسلامی ایران، سه طلاقه کردن به معنای انجام سه بار عملیات ازدواج و طلاق بین یک زن و همسرش است، که این موضوع بسیار متفاوت از یک طلاق معمولی است.

مراحلی که به سه طلاقه کردن منجر می‌شوند عبارتند از:

  1. زن و مرد بار اول با یکدیگر ازدواج دائمی می‌کنند و بعد از آن، مرد صیغه طلاق را اعلام می‌کند.
  2. بعد از انقضای عده مشخصی، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج می‌کنند و مرد مجدداً صیغه طلاق را اعلام می‌کند.
  3. پس از گذشت زمان معین، زن و مرد بار سوم با یکدیگر ازدواج می‌کنند و مرد مجدداً صیغه طلاق را اعلام می‌کند.
  4. پس از انجام این مراحل، زن به شرطی که از ازدواج و نزدیکی با مردی دیگر (محلل) گذشته باشد، سه طلاقه شده و نمی‌تواند به همسر سابقش بازگردد مگر با انجام عملیات ازدواج با مرد محلل.

به این ترتیب، سه طلاقه کردن به معنای انجام یک سری مراحل مشخص در ازدواج و طلاق است که به منظور تبیین این موضوع در فقه و قوانین اسلامی مطرح شده است.

 

حکم سه طلاقه کردن

در فقه تشیع و اهل سنت، سه طلاقه کردن (طلاق سه مرتبه) باعث حرام شدن زن برای مرد می‌شود، به عبارت دیگر، زن به عنوان همسر برای مرد حرام می‌شود، مگر اینکه با مرد دیگری (محلل) ازدواج و نزدیکی داشته باشد. این اصل به منظور حفظ سلامتی خانواده و جلوگیری از سوء استفاده از طلاقهای متعدد برای تضعیف مفهوم ازدواج و حفظ استحکام خانواده در جامعه است.

در صورتی که زن با مرد دیگری (محلل) ازدواج کند و نزدیکی داشته باشد، و پس از آن محلل فوت کند یا از زن طلاق گیرد، زن می‌تواند با شوهر سابق خود ازدواج کند. این موضوع نشان از این دارد که ازدواج با محلل نقشی را در تحریک مفهوم ازدواج و حفظ استحکام خانواده دارد و زنانی که به دلایلی از همسر خود طلاق گرفته‌اند، امکان بازگشت به همسر خود را دارند، البته با رعایت شرایط و مقررات شرعی و قانونی.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915