نکات اساسی درخواست تامین دلیل 

نکات اساسی درخواست تامین دلیل 

نکات اساسی درخواست تامین دلیل

تامین دلیل به معنای فراهم کردن و ارائه دلایل و شواهد مستند جهت حمایت از ادعاها یا دفاع در یک پرونده حقوقی است. این فرآیند برای اطمینان از اثبات یا رد ادعاها در دادگاه یا شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود. زمانی که اختلاف بین طرفین به وجود می‌آید و هر یک از آنها نیاز به اثبات موارد و ادعاهای خود دارد، طرفان می‌توانند از تامین دلیل بهره ببرند.

اهمیت تامین دلیل در این است که به طرفان امکان می‌دهد تا دعاوی خود را با استفاده از مدارک، شواهد، اظهارنظرهای کارشناسان، و سایر اطلاعات موثق و مستند قوی‌تر نمایند. این فرآیند به دادگاه یا شوراها این امکان را می‌دهد که با بررسی دقیق و مستنداتی که ارائه شده است، به تصمیمات صحیح‌تری در مورد پرونده برسند.

در بسیاری از حالات، طرفان دعوا ممکن است از تحقیقات محلی، کسب اطلاعات از مطلعین، و استعلام نظر کارشناسان برای تقویت دلایل و ادعاهای خود استفاده کنند. از طرف دیگر، دادگاه یا شورا ممکن است درخواست تامین دلیل را مورد بررسی قرار دهند و تصمیم‌گیری را با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده انجام دهند.

تامین دلیل می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد و در نهایت توسط دادگاه یا شوراهای حل اختلاف تصویب شود. تشخیص ارزش هر دلیل و تصمیم درباره صحت آن به عهده دادگاه است و تنها داشتن تامین دلیل به معنای قطعیت یا صحت آن نیست.

نحوه درخواست تامین دلیل

تامین دلیل یک فرآیند حقوقی است که به منظور جمع آوری و ارائه اطلاعات و شواهد حاکمیت در یک پرونده حقوقی انجام می‌شود. این فرآیند به منظور پشتیبانی ادعاها یا دفاع از حقوق طرفین در دادگاه یا شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد. در زیر توضیحاتی درباره اینکه چگونه درخواست تامین دلیل انجام می‌شود آورده شده است:

 1. تحقیقات محلی:
  • این شامل جمع‌آوری اطلاعات و شواهد مربوط به پرونده از محلهای مختلف است.
  • بررسی مستندات، شواهد، و اطلاعات مربوط به مسئله در دسترس.
 2. اخذ نظریات کارشناسان مربوطه:
  • درخواست نظر و تحلیل حرفه‌ای از کارشناسان مختص در زمینه‌ای خاص که ممکن است در تعیین حقیقت‌ها و دلایل موثر باشند.
 3. کسب اطلاع از مطلعین امر:
  • مصاحبه با افرادی که اطلاعات یا شواهد مفیدی درباره پرونده دارند.
 4. درخواست تامین دلیل به صورت کتبی:
  • درخواست باید به شکل کتبی و به دقت تدوین شود.
  • در برگه دادخواست، خواهان (شخص مدعی) نام خود و خوانده (شخص مقابل) باید مشخص شوند.
  • در قسمت خواسته، عنوان دقیق طرح دعوی و دلایل درخواست تامین دلیل باید ذکر شود.
 5. بیان اوضاع و احوال:
  • در برگه دادخواست، بیان اوضاع و احوال مرتبط با درخواست تامین دلیل اهمیت دارد.
  • ارائه مستندات و شواهد موجود نیز تاثیرگذار است.
 6. تحویل به شورا یا دادگاه:
  • پس از تدوین درخواست، برگه‌های دادخواست همراه با کپی مدارک و اسناد تحویل به شورا یا دادگاه می‌شود.
  • این تحویل ممکن است بدون نیاز به احضار طرف مقابل صورت گیرد.
 7. تصمیم از سوی شورا یا دادگاه:
  • بعد از تحویل درخواست تامین دلیل، شورا یا دادگاه تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌گیرند.

در نهایت، این فرآیند به منظور اطمینان از حقایق و دلایل مرتبط با پرونده است و ممکن است بر اساس نتایج تامین دلیل، تصمیم‌گیری در دادگاه یا شورا انجام شود.

 

صدور و اجرای قرار تامین دلیل

 1. زمان صدور:
  • قرار تامین دلیل معمولاً پس از تقاضای یک طرف (خواهان یا خوانده) و تصمیم شورا یا دادگاه صادر می‌شود.
  • زمان صدور ممکن است بسته به ماهیت پرونده و نیازهای حقوقی مختلف باشد.
 2. محتوای قرار:
  • در قرار تامین دلیل، تمام مدارک و دلایل مرتبط با پرونده باید به دقت مشخص شوند تا مجری صادر کننده بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
 3. واریز هزینه کارشناس:
  • در صورتی که تامین دلیل نیاز به اظهار نظر کارشناس داشته باشد، خواهان باید هزینه مربوط به کارشناس را واریز کند.
 4. فوریت اجرا:
  • اگر فوریت اجرا در قرار تامین دلیل مشخص نشده باشد و یا خوانده مشخص نباشد، اجرای قرار فوریت ندارد.
 5. اخطاریه به خوانده:
  • در صورتی که طرف خوانده مشخص نباشد، باید اخطاریه به افراد یا موجودیت‌های مرتبط با پرونده صادر شود.
  • این اخطاریه باید زمان و مکان اجرای تامین دلیل را به طرف مقابل اطلاع دهد.
 6. عدم حضور خوانده:
  • عدم حضور خوانده در محل مقرر برای اجرای تامین دلیل، مانع از اجرای قرار نمی‌شود.
  • این موضوع به این معناست که حتی اگر خوانده در زمان و مکان مشخص شده حاضر نشود، قرار تامین دلیل به اجرا درآید.
 7. تامین دلیل بدون حضور خوانده:
  • مجری صادر کننده، حتی در صورت عدم حضور خوانده، با استناد به قرار تامین دلیل و مدارک جمع‌آوری شده، اقدام به تامین دلیل و ارائه اطلاعات به شورا یا دادگاه می‌کند.

با این توضیحات، می‌توانید درک کامل‌تری از چگونگی صدور و اجرای قرار تامین دلیل در پرونده‌های حقوقی پیدا کنید.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915