ممنوع الخروج کردن زوجه

ممنوع الخروج کردن زوجه
فهرست مقالات

ممنوع الخروج کردن زوجه

ممنوع‌الخروجی (یا ممنوع‌السفر) به موقعیتی اشاره دارد که یک فرد، معمولاً شوهر به همسر، حق خروج از کشور یا حتی از منزل را به عنوان یک اجرایی از تصمیم قانونی یا توافق خانوادگی سلب می‌کند. این موقعیت در برخی از کشورها به عنوان یک امکان قانونی برای مراقبت از مسائل خانوادگی و قراردادهای نکاح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد ایران، ممنوع‌الخروجی توسط شوهر به همسر، می‌تواند به موارد مختلف مرتبط با خانواده و ازدواج اشاره داشته باشد.

به طور عمومی، برای اعمال ممنوع‌الخروجی توسط مرد به همسرش در ایران، باید شرایط خاصی رعایت شود و مدارکی ارائه شود. این شرایط و مدارک ممکن است متغیر باشند و بسته به موارد مختلفی مانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، تصمیم‌های قضایی، و توافقات خانوادگی متفاوت باشند.

باید توجه داشت که در بسیاری از جوامع، ممنوع‌الخروجی می‌تواند مسائل حقوق زنان را به چالش بکشد و منجر به انتقادات و اختلافات حقوقی شود. برخی از افراد و گروه‌ها این نوع ممنوعیت‌ها را به عنوان نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان تصور می‌کنند و تلاش می‌کنند تا آن را تغییر دهند یا از بین ببرند.

 

 

شرایط ممنوع الخروج کردن زوجه

برای اعمال ممنوع الخروجی به همسر، می‌بایست شرایط مشخصی رعایت شود و اطلاعات و مدارک مرتبط ارائه شوند. این شرایط ممکن است در موارد مختلف متغیر باشند و بسته به وضعیت خانواده و مسائل خاص، متفاوت باشند.

به طور خلاصه، شرایط ممنوع الخروج کردن زوجه در ایران به شرح زیر می‌باشد:

 1. داشتن سند ازدواج یا سندی که مصدق ازدواج با زوجه باشد: این سند نشان‌دهنده وضعیت قانونی ازدواج زوجه است.
 2. ارائه نمودن درخواست و تقاضای کتبی زوج: زوج باید درخواست کتبی مبنی بر ممنوع الخروج کردن زوجه را تهیه و ارائه کند.
 3. ارائه اطلاعات هویتی نظیر شناسنامه و کارت ملی: ارائه مدارک هویتی زوجه ضرور است.
 4. تایید ممنوع الخروجی زوجه در پرونده توسط رئیس اداره گذرنامه و ثبت آن در سیستم‌های رایانه‌ای: این مرحله ممکن است توسط مقامات اداری انجام شود.

اگر زوج به توافق خروج از کشور با وکالت‌نامه دستیابی کند و اجازه از همسر خود را در این خصوص داشته باشد، زوجه می‌تواند از کشور خارج شود. این نشان می‌دهد که ممنوع الخروجی می‌تواند مبتنی بر توافقات خانوادگی بین همسران باشد و بسته به موقعیت و توافق میان زوجین، اجازه خروج از کشور ممکن است صادر شود.

 

مراحل و نحوه ممنوع الخروج کردن زوجه

 • در مطابقت با بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 1376 در ایران، زنان شوهردار که زیر 18 سال سن داشته و می‌خواهند گذرنامه دریافت کنند، برای این امر به موافقت کتبی شوهر خود نیاز دارند. البته، در موارد اضطراری، اجازه دریافت گذرنامه می‌تواند توسط دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه داده شود.

  این مقررات مرتبط با شرایط دریافت گذرنامه و ممنوع الخروجی از کشور مختص زنان شوهردار زیر 18 سال سن می‌باشد. این مقررات به شوهرها اجازه می‌دهند تا درخواست گذرنامه زوجه خود را تأیید یا رد کنند.

  همچنین، طبق متنی که ارائه داده‌اید، زنانی که با شوهر خود مقیم خارجی هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند، از شرط اجازه شوهر برای دریافت گذرنامه مستثنی هستند.

 • اگر زوجه پیش از ازدواج گذرنامه دریافت کرده یا پس از ازدواج، با اجازه همسر خود، گذرنامه دریافت کرده باشد، زوج می‌تواند برای اعمال ممنوع الخروجی به اداره کل گذرنامه و اتباع نیروی انتظامی در تهران یا دفاتر گذرنامه در شهرستان‌ها مراجعه کند.

  بعد از مراجعه، زوج باید درخواست و مدارک مرتبط لازم را ارائه دهد. درخواست ممنوع الخروجی زوجه سپس توسط رئیس اداره گذرنامه بررسی می‌شود و پس از تایید، اطلاعات ممنوع الخروجی به سیستم‌های رایانه‌ای منظور جلوگیری از خروج قانونی زوجه درج می‌گردد. این اقدام اعمال ممنوع الخروجی به معنای ممنوعیت قانونی از خروج از کشور توسط زوجه می‌باشد.

مدارک لازم برای ممنوع الخروج کردن زوجه

برای درخواست ممنوع الخروج کردن زن در ایران، زیرا این امر با ویژگی‌های فرهنگی و حقوقی خاص خود انجام می‌شود، باید مدارک و اقدامات خاصی انجام داد. ممکن است جزئیات دقیق تغییر کند و بسته به موقعیت و مواقع خاص، متفاوت باشد. اما در کل، مدارک و مراحل عمده برای درخواست ممنوع الخروجی زن عبارتند از:

 1. سند یا قباله ازدواج یا رونوشتی از آن که مصدق رابطه زوجیت باشد: این می‌تواند شامل شناسنامه مشترک، شناسنامه همسر و شناسنامه کودکان مشترک (در صورت وجود) باشد. این مدارک به عنوان اثبات رابطه زوجیت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 2. مدارک هویتی نظیر شناسنامه و کارت ملی: برای شناسایی دقیق زن در درخواست ممنوع الخروجی، شناسنامه و کارت ملی او و همچنین همسر او نیاز است.
 3. درخواست و تقاضای کتبی ممنوع الخروجی زن: زن باید یک درخواست کتبی برای ممنوع الخروجی تهیه کرده و به مراجع مربوطه ارائه دهد. این درخواست شامل دلایل و مستنداتی که اثبات نیاز به ممنوع الخروجی زن را دارد نیز می‌شود.
 4. احتمالاً سایر مستندات مرتبط: بسته به موقعیت و شرایط خاص، ممکن است مستندات دیگری نیز مورد نیاز باشند.

در ایران، ممنوع الخروجی به طور رسمی توسط مقامات قضایی و با توجه به مواردی مانند مطالبه‌های مالی، نگرانی‌های امنیتی یا دیگر دلایل اعمال می‌شود. بنابراین، زن باید به مراجع قضایی مناسب برای انجام این فرآیند مراجعه کند.

4004 602 0915