مجازات جرم تهدید چیست؟

مجازات جرم تهدید چیست؟

مجازات جرم تهدید چیست؟

در بسیاری از جوامع، جرم تهدید به افراد با مشخصه‌هایی که شما ذکر کرده‌اید، جرم محسوب می‌شود. تهدید به قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی و سایر اقدامات نامشروع که به عنوان تهدید مطرح می‌شوند، معمولاً تحت عنوان جرم تهدید در قوانین جزایی قرار دارند.

اهمیت این موضوع از نظر حقوقی در آن است که حفظ امنیت و حقوق افراد در جامعه مورد توجه قرار گیرد. قوانین مرتبط با تهدید معمولاً تعیین کننده مجازات‌های سنگینی برای افرادی هستند که از تهدید به آسیب رساندن به دیگران استفاده می‌کنند. این مجازات‌ها شامل حبس و شلاق می‌شوند، به ویژه اگر تهدید با اجبار همراه باشد.

تشدید مجازات بر اساس اجبار به دلیل افزودن یک عنصر اضافی از خطر و خطرناکی به تهدید، می‌تواند به عنوان یک راهبرد حقوقی جلوگیری از این نوع رفتارها مورد استفاده قرار گیرد. این نشان می‌دهد که جامعه از تهدید به ایجاد آسیب و ضرر جدی به افراد منزجر است و تلاش می‌کند با اعمال مجازات مناسب از اینگونه رفتارها جلوگیری کند.

 

جرم تهدید لفظی

تهدید به این معناست که یک فرد دیگر را به وقوع افتادن یک عمل نامشروع در آینده ترساند. این عمل نامشروع می‌تواند شامل قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی یا سایر اقدامات مخل به قوانین باشد. مهمترین نکته این است که برای ارتکاب جرم تهدید، استفاده از لفظ خاصی ضروری نیست؛ هر فعل یا کنایه‌ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترساندن طرف مقابل نسبت به انجام یک عمل نامشروع اشاره داشته باشد، ممکن است به عنوان تهدید محسوب شود.

به عنوان مثال، اگر شخص الف به شخص ب اعلام کند که اگر خانه‌اش را به وی نفروشد، خانه را آتش می‌زند، این تهدید و جرم تهدید به حساب می‌آید. در این حالت، واژه‌های لفظی به کار نرفته ولی تهدید به وقوع پیشامدهای نامشروع اعلام شده است.

شاید شایع‌ترین شکل تهدید، تهدید لفظی باشد که در آن فرد مرتکب جرم با استفاده از کلمات و اظهارات، طرف مقابل را نسبت به انجام یک عمل نامشروع ترسانده و ایجاد وحشت کند. در قوانین کشور ما، جرم تهدید لفظی مطرح شده و مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و شلاق برای آن تعیین شده است. متن مرتبط با این موضوع در ماده 669 قانون مجازات اسلامی به طور واضح توضیح داده شده است.

 

مجازات جرم تهدید

تهدید به این معناست که یک فرد دیگر را به وقوع افتادن یک عمل نامشروع در آینده ترساند. این تهدید می‌تواند شامل قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی یا سایر اقدامات مخل به قوانین باشد. مهمترین نکته این است که برای ارتکاب جرم تهدید، استفاده از لفظ خاصی ضروری نیست؛ هر فعل یا کنایه‌ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترساندن طرف مقابل نسبت به انجام یک عمل نامشروع اشاره داشته باشد، ممکن است به عنوان تهدید محسوب شود.

به عنوان مثال، اگر شخص الف به شخص ب اعلام کند که اگر خانه‌اش را به وی نفروشد، خانه را آتش می‌زند، این تهدید و جرم تهدید به حساب می‌آید. در این حالت، واژه‌های لفظی به کار نرفته ولی تهدید به وقوع پیشامدهای نامشروع اعلام شده است.

شاید شایع‌ترین شکل تهدید، تهدید لفظی باشد که در آن فرد مرتکب جرم با استفاده از کلمات و اظهارات، طرف مقابل را نسبت به انجام یک عمل نامشروع ترسانده و ایجاد وحشت کند. در قوانین کشور ما، جرم تهدید لفظی مطرح شده و مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و شلاق برای آن تعیین شده است. متن مرتبط با این موضوع در ماده 669 قانون مجازات اسلامی به طور واضح توضیح داده شده است.

گفتیم که برای تحقق جرم تهدید، لازم است که اولا یک نفر ، دیگری را ترسانده، ثانیا، این تهدید نسبت به عمل بد و نامشروعی باشد و ثالثا، این عمل قرار باشد که در آینده انجام گیرد. اکنون اضافه می‌کنیم که جرم تهدید، یک جرم مطلق می باشد یعنی برای وقوع جرم تهدید لازم نیست که تهدید کننده، تهدید خود را عملی نماید. بلکه صرف ترساندن با شرایط گفته شده، باعث تحقق جرم تهدید بوده و مرتکب جرم تهدید مجازات می گردد.

درصورتی که تمام شرایط گفته شده برای جرم تهدید فراهم بوده و جرم تهدید محقق شود ، مجازات جرم تهدید در مورد مرتکب اجرا خواهد شد. مجازات جرم تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است . به موجب این ماده: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »

بنا براین مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، حکم مجازات جرم تهدید، یکی از موازد زیر خواهد بود:

۱از 1 تا 74 ضربه شلاق تعزیری

۲حبس تعزیری از دو ماه تا دو سال که البته، میزان حبس این جرم، با استناد به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حداقل و حداکثر، به نصف تقلیل یافته و به 1 ماه تا 1 سال، تبدیل شده است.

همانطور که ملاحظه می شود در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار از لفظ (یا) در بین دو مجازات شلاق و حبس استفاده نموده است. این به این معنا است که یکی از این دو مجازات به عنوان مجازات جرم تهدید در مورد مجرم اعمال می شود که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی از این مجازات ها را برای جرم تهدید تعیین خواهد نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915