جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب

همانطور که از ظاهر عنوان پیداست نشر یعنی گسترش دادن یا همان انتشار دادن چیزی و اکاذیب هم جمع کذب که همان دروغ یا خبر دادن بر خلاف حقیقت و نادرستی و ناراستی می باشد. در جرم نشر اکاذیب فرد اخباری بر خلاف حقیقت به صورت عمدی به فردی نسبت می‌دهد که باعث ضرر و زیان آن فرد می شود و یا اینکه به دنبال تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی می باشد حال می‌خواهد ضرر وارد شود یا خیر، مهم این است که آن فرد با چنین قصدی و به صورت عمدی این اخبار کذب را منتشر می‌کند پس اگر فرد به قصد ایجاد زیان و یا تشویق عمومی نشر اکاذیب کند مرتکب جرم شده و مجرم می باشد.

باید توجه داشت که در جرم نشر اکاذیب عمل یا اعمالی به فرد نسبت داده نمی‌شود بلکه اخباری هست که به صورت غیر واقعی و دروغ به فرد نسبت داده می شود. مجازات جرم نشر اکاذیب و مواد مرتبط با ان در ادامه ی مبحث خواهد امد.

برای تحقق جرم نشر اکاذیب چه شرایطی لازم است؟

1) گفته ها یا همان اخبار غیر واقعی باید به صورت مکتوب باشد و باید به این نکته توجه کرد که این اظهارات باید قابلیت ضرر رساندن را داشته باشد یا اینکه قابلیت تشویش اذهان عمومی را دارا باشد

 2) اخبار و اعمال غیر واقعی هم شامل افراد حقیقی می شود و هم حقوقی یعنی نسبت دادن اکاذیب به شخص حقیقی و چه به شخص حقوقی امکان پذیر می باشد و هم اینکه فرد این موارد را به این اشخاص نسبت دهدکافی است چه ضرر مادی یا معنوی وارد شود یا نشود جرم محقق می‌شود.

 3) باید توجه داشت درست است که عنوان نشر اکاذیب جمع به کار رفته شده و از واژه اکاذیب استفاده شده است اما وقوع یک کذب برای تحقق این جرم کفایت می کند.

نشر اکاذیب رایانه ای:

در خصوص نشر اکاذیب توضیحاتی در بالا گفته شد در خصوص نشر اکاذیب رایانه ای فرد با استفاده از رایانه و در فضای مجازی این جرم را انجام میدهد دکه قانون گذار در خصوص این موضوع هم جرم انگاری کرده است که مجازات و جزئیات ان در مواد مرتبط خواهد امد.

مواد مرتبط:

ماده 698 قانون مجازات اسلامی:

(اصلاحی23/2/1399)  هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضَربه محکوم شود .

ماده 18 جرایم رایانه ای :

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود ، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون( 5.000.000 ) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915