وکیل عقد بیع در مشهد

 بهترین وکیل سفته در مشهد

 بهترین وکیل سفته در مشهد

 

در مورد سفته‌ها، مسئولیت تضامنی به این معنی است که افرادی که سفته را امضا کرده‌اند، در قبال پرداخت آن مسئولیت مشترک و تضامنی دارند. به عبارت دیگر، اگر کسی که سفته را دریافت کرده است، از طرف معوق پرداخت سفته است، می‌تواند به هر یک از افرادی که در پرداخت سفته تضامن کرده‌اند مراجعه کند و از آنها خواست که مبلغ مورد نیاز را پرداخت کنند. این مسئولیت تضامنی به تمام افرادی که سفته را امضا کرده‌اند اعمال می‌شود، به همین دلیل ممکن است فرد معوق پرداخت، به یکی از آنها، چند نفر یا حتی همه آنها مراجعه کند.

سفته

در مواردی که وجه سفته در سررسید آن پرداخت نشود، دارنده سفته می‌تواند به دو نفر مسئولیت پرداخت سفته را اعمال کند:

  1. شخصی که سفته به امضای اوست: این شخص مسئول اصلی پرداخت سفته است. اگر وجه سفته به موقع پرداخت نشود، دارنده سفته می‌تواند به این فرد مراجعه کند و از وی خواست که مبلغ مندرج در سفته را پرداخت کند.
  2. اشخاصی که سفته را ظهرنویسی کرده‌اند: اگر موقع پرداخت سفته به دلیل عدم پرداخت اولیه توسط فرد امضاکننده امکان پرداخت از او وجود نداشته باشد، دارنده سفته می‌تواند به اشخاصی که به عنوان ضامن یا ظهرنویس بر روی سفته امضا کرده‌اند مراجعه کند و از آنها خواست که مبلغ سفته را پرداخت کنند.

در هر صورت، دارنده سفته می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست اجراییه سفته را صادر کند تا مبلغ سفته به او پرداخت شود.

ظهرنویسی

ظهرنویسی به عملی گفته می‌شود که در آن شخص دارنده سفته هدف خود از دریافت سفته یا انتقال آن را در پشت سفته نوشته و زیر آن امضا می‌کند. این عمل زمانی انجام می‌شود که فرد می‌خواهد سفته را به شخص دیگری منتقل کند یا وجه آن را دریافت کند.

وقتی ظهرنویسی جهت انتقال انجام می‌شود، فردی که در نتیجه این انتقال دارنده سفته می‌شود، همه حقوق و مزایای مربوط به سفته را به دست می‌آورد. در این حالت، با امضای دارنده سفته، انتقال آن انجام می‌شود.

اما اگر ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه سفته انجام شود، لازم است که در ظهر سفته به صراحت به این موضوع اشاره شود و ظهرنویس نیز این را امضا کند. در این حالت، فردی که با ظهرنویسی سفته وکالت در وصول وجه آن را می‌پذیرد، می‌تواند به منظور وصول وجه سفته اقدام کند و به این منظور می‌تواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

در صورتی که به اثر ظهرنویسی‌های متعدد، سفته به افراد مختلفی انتقال یافته باشد، مسئولیت پرداخت وجه سفته به عهده تمام اشخاصی است که در آن ظهرنویسی کرده‌اند، همچنین شخصی که سفته را امضا کرده است نیز مسئول پرداخت مبلغ آن است.

دارنده سفته در این شرایط می‌تواند به هر یک از افرادی که ظهرنویسی کرده‌اند، به صورت تنهایی یا به صورت گروهی مراجعه کند و از آنها مبلغ سفته را دریافت کند. همچنین، هر یک از افراد ظهرنویس نیز می‌توانند به ظهرنویس‌هایی که قبل از خودشان امضا کرده‌اند و همچنین به صادرکننده سفته مراجعه کنند تا مبلغ سفته را دریافت کنند.

بنابراین، هر یک از اشخاصی که در سفته ظهرنویسی کرده‌اند و همچنین صادرکننده سفته مسئولیت پرداخت وجه سفته را به عهده دارند. این نوع مسئولیت که به تمام افرادی که در ظهرنویسی سفته شرکت کرده‌اند اعمال می‌شود، با نام “تضامنی” شناخته می‌شود.

سفته می‌تواند به دیگر افراد منتقل شود و همچنین می‌توان از صادرکننده سفته خواست تا پرداخت وجه سفته را ضمانت کند. این ضمانت می‌تواند به صورت تضامنی باشد، به این معنی که ضامن تنها با فرد یا افرادی که ضمانت او را پذیرفته‌اند مسئولیت تضامنی دارد.

اگر ضامنی پرداخت وجه سفته را ضمانت کند و در صورت عدم پرداخت وجه سفته، دارنده سفته از ضامن مطالبه کند، ضامن مسئولیت پرداخت وجه سفته را بر عهده دارد. این نوع تضامن معمولاً در سفته‌های تجاری و تضامنی استفاده می‌شود و می‌تواند به نحوه نوشتاری در سفته ذکر شود. این ضمانت هم می‌تواند به صورت کلی برای صادرکننده سفته یا به صورت جداگانه برای هر یک از ظهرنویس‌ها ارائه شود.

تفاوت های چک وسفته

تفاوت‌های مهمی بین چک و سفته وجود دارد:

  1. تشریفات و محدودیت‌های قانونی: دریافت دسته چک همراه با تشریفات و محدودیت‌های قانونی بیشتری نسبت به تهیه سفته دارد. برای صدور چک باید شخصی مختص شناخته شده و معتبر باشد و معمولا نیاز به بررسی اعتبار و حساب بانکی دارد، در حالی که تهیه سفته به سادگی و بدون محدودیت انجام می‌شود.
  2. مبلغ درج شده: در سفته، مبلغ مورد تعهد معمولاً به مبلغ چاپ شده در سفته محدود است، اما در چک، مبلغی که درج شود نهایتاً محدود نمی‌شود و می‌تواند نامحدود باشد.
  3. مبنای اجرا: چک به عنوان یک سند عادی لازم‌الاجرا شناخته می‌شود و می‌توان از طریق دادگاه کیفری و حقوقی و همچنین اجرای ثبت آن را مطالبه کرد، در حالی که سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه است و اجرای ثبت برای آن امکان‌پذیر نیست.

این تفاوت‌ها برای افرادی که قصد استفاده از یکی از این ابزارهای مالی را دارند، اهمیت دارند و باید به دقت در نظر گرفته شوند.

 

شکایت از چک های برگشتی

حق شکایت از چک‌های برگشتی کیفری در ایران به دو شخص تعلق می‌گیرد:

  1. دارنده چک (صاحب چک): این شخص که اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را دریافت کرده، حق شکایت را دارد. او می‌تواند شکایتی کیفری علیه صادرکننده چک را ثبت کند.
  2. صادرکننده چک: اگر صادرکننده چک پس از دریافت اخطار و گواهی عدم پرداخت، وجه چک و هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند، حقوق او برای مقابله با ادامه رسیدگی‌های کیفری به عنوان متهم از بین می‌رود و همچنین رسیدگی کیفری متوقف خواهد شد.

در صورتی که صادرکننده چک وجه چک و هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند، حق شکایت از او برای دارنده چک نیز به طور قانونی لغو می‌شود و ادامه رسیدگی کیفری متوقف خواهد شد.

نکات مهم

اما رعایت نکاتی جهت استفاده از مزیت هایی که در قانون برای سفته شناخته شده است، لازم است که از این قرارند:

واخواست یکی از مراحل مهم در فرآیند اجرایی شدن یک سفته است. در این فرآیند، دارنده سفته (صاحب سفته) پس از سررسید سفته، اقدام به واخواست می‌کند به منظور دریافت وجه سفته از صادرکننده. این واخواست، به شکل رسمی اعلام عدم پرداخت وجه سفته است و فرصتی برای صادرکننده سفته فراهم می‌آورد تا وجه سفته را پرداخت کند و از وارد شدن به مراحل قانونی و اجرایی جلوگیری کند.

اطلاعاتی که در واخواست ثبت می‌شود بسیار مهم و کلیدی است و نسخه اصلی واخواست، همراه با دستور پرداخت دادگاه، برای صادرکننده سفته ابلاغ می‌شود. این مراحل نقطه عطفی در روند اجرایی شدن یک سفته هستند و معمولا باعث فشار بر صادرکننده سفته می‌شوند تا وجه سفته را به موقع پرداخت کند و از مشکلات بیشتری جلوگیری کند.

نسخه اصلی واخواست در اختیار دارنده سفته (واخواست کننده) باقی می‌ماند تا او بتواند در صورت لزوم به آن مراجعه کرده و از آن استفاده کند. نسخه دوم واخواست، که همراه با دستور پرداخت دادگاه است، به صادرکننده سفته ابلاغ می‌شود تا او را آگاه کند که وجه سفته باید پرداخت شود. نسخه سوم واخواست در دادگاه برای بایگانی و ثبت اطلاعات مربوط به این امر نگهداری می‌شود.

در مورد استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها نیز، دارنده سفته باید دادخواست خود را تا یک سال از تاریخ اخواست (تاریخ سررسید سفته) به دادگاه ارایه دهد. این مهلت برای او فرصتی است تا ادعای خود را در مقابل ظهرنویس‌ها بیان کند و از آنان درخواست کند که به عنوان ضامنان تضامنی مسئولیت پرداخت وجه سفته را بپذیرند.

3-  اگر دارنده سفته در زمان مقرر واخواست و دادخواست را به دادگاه ارایه دهد، می‌تواند قبل از رسیدگی به دادخواست در دادگاه، درخواست توقیف اموال طرف مقابل را داشته باشد. در صورت صدور حکم، دارنده سفته نسبت به سایر طلبکاران در وصول طلب خود اولویت دارد. دادگاه نیز معادل مبلغ سفته را از اموال طرف مقابل توقیف می‌کند تا تامین خواسته دارنده سفته انجام شود.

4-  دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک باید براساس ادعای یک جرم مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره باشد و باید به بانک تسلیم شود. این اقدام به دلیل جلوگیری از پرداخت وجه چک به صادرکننده آن در صورت وقوع جرم صورت می‌گیرد.

5- شکایت کیفری چک بلامحل علیه ضامن و ظهرنویس قابل مطرح نمی‌باشد و فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915