وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

انواع مهریه:
در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی قانونگذار بیان می‌دارد:

” به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.”

وکیل مهریه در مشهد 09156024004

مهریه در ٢شکل:

١-عندالمطالبه

٢-عند استطاعه


بدین مفهوم که در ان عندالمطالبه به محض تقاضای زوجه از زوج، زوج موظف است که آن را پرداخت نماید.

وکیل مهریه در مشهد 09156024004

ولی در عندالاستطاعه زوجه در اصل وضعیت زوج را پذیرفته است به همین دلیل زمانی می‌تواند تقاضای مهریه نمایند که استطاعت و تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

در ماده ١٠٧٨ قانون مدنی برای مهریه چند شرط ذکر شده است که:

هر چیزی که مالیات داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

بنابراین در صورت عدم ویژگی‌های مذکور مهریه صحیح نمی باشد.

از آنجایی که در جامعه مهریه گاهی هنگام عقد و گاهی پس از آن تعیین می گردد

و انواع مختلف آن در قانون ذکر شده است که هر کدام به اختصار توضیح خواهیم داد:
١- مهرالمثل ٢- مهرالمتعه ٣- مهرالمثل ۴- مهرالمسمی.

وکیل مهریه در مشهد 09156024004


*مهرالمسمی :

این نوع مهریه یکی از رایج ترین انواع مهریه در ایران می باشد و قبل از عقد به توافق و تراضی طرفین میزان آن تعیین می گردد.


*٢-مهرالمتعه:

اگر در هنگام عقد مهریه تعیین نشود و زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد مهرالمتعه تعیین می گردد، برای تعیین این نوع از مهریه حال مرد از حیث فقر و غنا مورد توجه قرار می‌گیرد.


*٣-مهرالمثل:

برای تعیین مهرالمثل یکی از شرایط زیر باید وجود داشته باشد اگر در زمان عقد مهریه معین نشده باشد و زوج پس از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود در این شرایط در تعیین مهریه حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات در نظر گرفته می‌شود.
اگر در هنگام عقد شرط شده باشد به زن مهریه تعلق نگیرد پس از رابطه ‌زناشویی مستحق مهرالمثل خواهد بود. اگر به هنگام تعیین مهرالمسمی ارزش مالی مشخص نباشد موجب باطل شدن مهریه میشود و پس از رابطه ‌زناشویی مستحق مهرالمثل خواهد بود.

وکیل مهریه در مشهد 09156024004


*نکته مهم در مورد مهریه آن است که مهریه از هر نوعی که باشد تحت هیچ شرایطی ساقط نمی گردد و به زوجه تعلق میگیرد اگر زوج فوت کند مهریه از ماترک دریافت می گردد و اگر زوجه فوت کند وراث می‌توانند آن را از زوج دریافت نمایند.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل مهریه در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل مهریه در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب خانواده در مشهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915