وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

عقد اجاره

اجاره عقدی است که در جامعه آن را بسیار استفاده میکنیم اما شاید اطلاعات زیادی راجع به این عقد و شرایط آن ندارند.

طبق قانون اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود در این قرار داد اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

مستاجر در قبال عین مستاجره چه وظایفی به عهده دارد؟

در ماده ی 490 قانون مدنی قانون گذار تکلیف را بیان کرده است :

اولا: در استعمال عین مستاجره به متعارف رفتاار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیا : عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نمایند.

ثالثا : مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد مقرر باید بپردازد .

نکته ی مهم در مورد عقد اجاره آن است  که به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستاجره استیضاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگه دارد وقتی اجرت المثل بدهد که استیضاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجددا استفاده نماید.

همچنین در صورتی که هزینه ی تعمیرات در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت .

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خوب در مشهد»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915