وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

ارث زوجین از یکدیگر

طبق قانون زن و شوهر در صورتی که عقد آنان دائم باشد از یکدیگر ارث میبرند و هیچ حاجبی برای آن وجود ندارد . طبق ماده ی 891 قانون مدنی “وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر –مادر –پسر – دختر – زوج – زوجه ” منظور از حجب حالت وراثی است که به واسطه ی وراث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم میشود .

وکیل ارث در مشهد 09156024004

ماده ی 940 قانون مدنی بیان میدارد:”زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند”

اما سوال اینجاست چه میزانی از یکدیگر ارث میبرند ؟

در پاسخ باید گفت طبق ماده ی 913 قانون مدنی : “هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود .”

وکیل ارث در مشهد 09156024004

در مورد ارث بردن زن لازم است نکاتی ذکر گردد از جمله اینکه اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی طلاق دهد هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد ولی اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.هم چنین در صورتی که زوج در حال بیماری همسر خود طلاق دهد و ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث میبرد . اگرچه طلاق بائن باشد مشروط به اینکه زن شوهر نکرده باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که جز زوج و زوجه وراث دیگری وجود نداشته باشد زوج تمام ترکه ی زن موتفی خود را میبرد ولی زوجه فقط نصف خود را میبرد و بقیه ی ماترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و از آن حاکم شرع میباشد.

ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر همیشه وجود دارد و آنچه در این میزان سهم الارث را مشخص میکند تنها داشتن یا نداشتن فرزند است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915